AROUND THAILAND

GISTDA เปิดภาพปริมาณน้ำในอ่างลำเชียงไกร เปรียบเทียบ 3 ช่วงเวลา

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบ 3 ช่วงเวลาเหตุการณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564, 30 กันยายน 2564 และล่าสุด 4 ตุลาคม 2564 ที่ถ่ายได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ โดยสีดำในภาพคือพื้นที่น้ำ จะเห็นว่าพื้นที่น้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปริมาณน้ำจำนวนมากเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ทางตอนล่างของอ่าง อาทิ พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนชุมชน เป็นต้น

โดยขณะนี้มวลน้ำดังกล่าวอยู่บริเวณ อ.ประทาย อ.พิมาย อ.โนนแดง อ.คง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี เพื่อออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

Related Posts

Send this to a friend