AROUND THAILAND

PM 2.5 ทั่วไทยวันนี้ เกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

PM 2.5 ทั่วไทยวันนี้ เกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด กทม.-ปริมณฑล มีแนวโน้มดีขึ้นส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวัง

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงาน ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ ณ 07:00 น. วันนี้ (4 ก.พ. 66) พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.ลำพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ.เลย

สำหรับภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 42 – 133 มคก./ลบ.ม. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 – 89 มคก./ลบ.ม. , ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25 – 91 มคก./ลบ.ม. , ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19 – 58 มคก./ลบ.ม. , ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7 – 16 มคก./ลบ.ม. , กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23 – 64 มคก./ลบ.ม.

ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 5 – 11 ก.พ. 66 พบว่า ระหว่างวันที่ 6-11 ก.พ. 66 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ ขณะที่พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง ในช่วงวันที่ 6-7 และ 9-11 ก.พ. 66

Related Posts

Send this to a friend