AROUND THAILAND

สำนักการระบายน้ำ ชี้ กทม.ยังไม่ได้รับ ผลกระทบจาก น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา

สำนักการระบายน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือ-ตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้ กทม.ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและจากน้ำขึ้นเต็มที่

วันนี้ (3 ต.ค.64) สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก ปริมาณไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ณ อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และสถานการณ์น้ำหนุนที่จะเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด 

วันนี้มีปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบางไทรเฉลี่ย 3,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19.04 น. ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาดยกตัวสูงขึ้น เมื่อเวลา 17.30 น. ระดับน้ำ +1.72 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร +1.28 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับแนวป้องกันที่บริเวณ ปตร.ปากคลองตลาดสูง +3.00 ม.รทก.(ระดับแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ของกรุงเทพมหานครตลอดแนวความยาวประมาณความยาวประมาณ 78.93 กิโลเมตร ระดับ ตั้งแต่ + 2.80 ถึง +3.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ ได้เฝ้าติดตามและตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงบางนา ยังไม่ได้ผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและจากน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend