AROUND THAILAND

ก.แรงงาน เร่ง ระดมทีมจิตอาสาช่วยประชาชนซ่อมที่พัก หลัง จ.ชัยภูมิ-อุตรดิตถ์-น่าน

วันนี้ (3 พ.ค. 66) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จังหวัดชัยภูมิ อุตรดิตถ์ และน่าน ที่กระทบหนัก พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

นายบุญชอบ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนได้ทำให้เกิดพายุฝนและลมแรงใน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่านนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชน จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ “ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน และในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้มอบหมายให้สถาบัน และสำนักงานในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เร่งช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การตรวจเช็คและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น” นายบุญชอบ กล่าว

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ และน่าน ว่าได้ร่วมเป็นจิตอาสากับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปบ้างแล้ว หลังจากนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าไปยังพื้นที่เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และด้านอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของกรมต่อไป

“การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ที่ต้องร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้กรมจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถทำด้วยตนเอง” นางสาวบุปผา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend