AROUND THAILAND

อธิบดี พช.นำข้าราชการในสังกัด พช. บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

วันนี้ (1 ก.ย. 64) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 3 โดยมี น.ส.ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิต และภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร  

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่าโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการสนองงานตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างคุณค่า ผลประโยชน์คืนสู่สังคม และเพื่อให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมการทำความดี การมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีกำหนดการบริจาคโลหิตจำนวน 8 ครั้ง โดยดำเนินการมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของโครงการ และด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ขณะนี้ ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมด้วย การดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะที่ต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมาก ต้องเลื่อน งด หรือปรับรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยง และความกังวลของสังคม วิกฤติครั้งนี้ยังส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันสภากาชาดไทยประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก และผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตลดลงมากถึงร้อยละ 50 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งมีความต้องการเลือดสูงมาก ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือดที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่อง

ด้วยภาวะขาดแคลนอย่างหนักเช่นนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลครั้งใหญ่ โดยได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนผู้ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 73 ยูนิต หรือไม่น้อยกว่า 25,550 ซีซี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นสื่อกลางก่อเกิดความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้ผู้รับและสังคม ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เติมเต็มความต้องการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งในแต่ละวันต้องการโลหิตเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ มากกว่า 1,800-2,000 ยูนิต ซึ่งการ “บริจาคโลหิต” เป็นอีกหนึ่งความดีที่ทำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีใจกุศลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ อยู่จังหวัดไหนบริจาคจังหวัดนั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4300 หรือ 1664

Related Posts

Send this to a friend