AROUND THAILAND

ตร.เร่งสำรวจ กัญชาพันลำ ถนนข้าวสาร หลังพบเปลี่ยนรูปแบบมาเดินเร่ขาย

ผอ.เขตพระนคร ห่วง หากอนุญาตให้ขาย อาจกระทบเด็ก-เยาวชนในพื้นที่

วันนี้ (1 ก.ค.65) นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่มีผู้ค้ารายใด ยื่นขออนุญาตขายกัญชาในพื้นที่ถนนข้าวสาร คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลักเกณฑ์จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน ที่กำหนดไว้ว่า ห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายาย สินค้าลามก บุหรี่ และแอลกอฮอล์ แม้กัญชาจะถูกถอดจากบัญชียาเสพติด แต่ยังเป็นสมุนไพรควบคุม อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งผู้ค้าในถนนข้าวสารใช้ประโยชน์ในเชิงสันทนาการ

พื้นที่ถนนข้าวสารอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญ 3 แห่ง อาทิ โรงเรียน วัด และมัสยิด หากมีการอนุญาตให้ขายกัญชาในพื้นที่ อาจปรากฏภาพตั้งโต๊ะขายกัญชามวน กัญชาพันลำ หรือการสูบในที่สาธารณะ เกรงว่าจะส่งผลเสียกับเด็กและเยาวชน คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตคงจะต้องพิจารณาประเด็นนี้อย่างถี่ถ้วน

พล.ต.ต.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม เปิดเผยว่า ผู้ค้าเริ่มขายกัญชาในรูปแบบแผงล็อตเตอรี่เร่ขาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความร่วมมือไม่ให้กระทำในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ยังลงพื้นที่เก็บรายละเอียดข้อมูลผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ประเภทสินค้า และเวลาที่ขาย พบอย่างน้อย 10 รายที่ขายสินค้าประเภทกัญชา โดยระหว่างรอกฎหมายลูก (ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ….) ประกาศใช้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องบังคับใช้กฎหมายอื่นในการกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ และ พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend