AROUND THAILAND

แรงงานชาวเมียนมาในตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร ใส่เสื้อ NLD แสดงออกหลังติดตามข่าวรัฐประหารในเมียนมา

ตลอดทั้งวันนี้ (1 ก.พ. 64) ที่ตลาดกลางกุ้ง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แรงงานเมียนมาที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในตลาดกลางกุ้งจำนวนหนึ่ง ต่างจับกลุ่มพูดคุยกันถึงสถานการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมาและการที่ นางอองซาน ซูจี ผู้นำพลเมืองเมียนมา และผู้นำคนสำคัญของพรรคสันนิบาตแห่งชาติ หรือ NLD ถูกทหารควบคุมตัว

โดยแรงงานชาวเมียนมาบางส่วนสวมใส่เสื้อสีแดงที่มีสัญลักษณ์ของพรรคสันนิบาตแห่งชาติ หรือ NLD และเสื้อที่มีรูปนางอองซาน ซูจี มา แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในขณะที่มาทำกิจกรรมรอรับใบรับรองการกักตัวว่าเป็นผู้ปลอดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร

' โกนาย '

‘โกนาย’ หนึ่งในตัวแทนแรงงานเมียนมาเปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจใส่เสื้อสีขาวที่เป็นรูปภาพของนางอองซาน ซูจี เพราะรู้สึกไม่ดี กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องการแสดงออก และในประเทศไทยเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่แรงงานส่วนใหญ่อยากกลับประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในประเทศเมียนมาจึงมีความเป็นห่วง และมองด้วยว่า อยากให้ทหารกับนางอองซาน ซูจี ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ประเทศ

Related Posts

Send this to a friend