AROUND THAILAND

สมอ. แจงเหตุกรณีไฟไหม้ถังออกซิเจนในรถกู้ภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบมีก๊าซรั่วไหลออกจากท่อนำก๊าซ

สมอ. แจงเหตุกรณีไฟไหม้ถังออกซิเจนในรถกู้ภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบมีก๊าซรั่วไหลออกจากท่อนำก๊าซจนเกิดการลุกติดไฟ เตือนทุกฝ่ายระมัดระวังในการใช้ให้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังพบว่า นำถังผิดประเภทมาใช้บรรจุด้วย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ถังออกซิเจนบนรถกู้ภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่า เกิดการรั่วไหลของก๊าซออกมาจากท่อนำก๊าซออกซิเจนที่เชื่อมต่อระหว่างมาตรวัดความดันกับวาล์วของถังออกซิเจน เมื่อเจอความร้อนจึงเกิดประกายไฟลุกไหม้ ซึ่งถังดังกล่าวไม่ได้เกิดการระเบิดแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ต้องรอผลพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งก่อน นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า ถังที่บรรจุก๊าซออกซิเจนบนรถกู้ภัยนั้นเป็นถังสีดำ ซึ่งตามมาตรฐานถังที่นำไปบรรจุก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยต้องเป็นถังสีเขียวเท่านั้น ถังสีดำเป็นถังที่ใช้บรรจุก๊าซออกซิเจนสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งกรณีนี้เป็นการใช้ถังผิดประเภท ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ออกซิเจนในถังบรรจุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ออกซิเจนสำหรับใช้ทางการแพทย์ ถังที่ใช้บรรจุจะมีสีเขียวมรกต และ 2) ออกซิเจนสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม ถังที่ใช้บรรจุจะมีสีดำ เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน และป้องกันความสับสนในการนำไปใช้ ทั้งนี้ สมอ. กำหนดให้ออกซิเจนสำหรับใช้ทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน โดยผู้ประกอบการที่ทำหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้า และจะต้องทำตามมาตรฐาน มอก.540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์ ซึ่งภาชนะที่ใช้บรรจุออกซิเจนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ถัง หรือ ท่อ ต้องสะอาด และใช้สำหรับบรรจุออกซิเจนเท่านั้น ห้ามนำถัง หรือท่อที่เคยบรรจุก๊าซอื่นมาใช้ ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุที่เป็นถังต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 359-2546 ในกรณีที่เป็นถังใช้แล้ว ให้ตรวจสภาพและดูแลถังตาม มอก. 358-2551  โดยสีของถังบรรจุออกซิเจนให้ใช้สีเขียวมรกต ตลอดทั้งตัวภาชนะ ส่วนคอและไหล่ให้เป็นสีขาว    

วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำอีกว่า “สำหรับโรงพยาบาล รถกู้ภัย หรือประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามประเภทการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยออกซิเจนสำหรับใช้ทางการแพทย์ จะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 540-2555 ที่ตัวถัง และต้องเป็นถังสีเขียวเท่านั้น โดยที่ตัวถังจะต้องมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญ เช่น วัน เดือน ปี ที่บรรจุ หรือรหัสรุ่นที่บรรจุ ปริมาตร เครื่องหมายมาตรฐาน มีคำว่า “ออกซิเจนทางการแพทย์ O2” และฉลากด้านบนที่แสดงรายละเอียดความดันเกจของออกซิเจนที่บรรจุ ชื่อผู้ทำ โรงงานที่ทำ ชื่อผู้บรรจุ และชื่อผู้จัดจำหน่าย ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน รวมถึงข้อความแสดงคำแนะนำในการเก็บและใช้งานอย่างปลอดภัยไว้ด้วย” นายวันชัยฯ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend