AROUND THAILAND

ปภ.เผยยอดอุบัติเหตุสะสม 5 วัน ตายแล้ว 256 ราย กทม. มากสุด 12 ราย เชียงใหม่ ยอดสะสมอุบัติเหตุมากสุด 76 ครั้ง

นายวีระ แข็งกสิกี่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2663 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 542 ครั้ง เสียชีวิต 42 ราย บาดเจ็บ 567 รวมอุบัติเหตุสะสม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต รวม 256 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,588 คน โดยมี 11 จังหวัด ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กทม. 12 ราย ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสม 5 วัน มากที่สุด คือ เชียงใหม่ 76 ครั้ง

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ ได้เรียกตรวจและมีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 236,341 มีความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย 65,105 ราย ไม่มีใบขับขี่ 55,230 ราย

ทั้งนี้จากการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ของรัฐบาล ทำให้มีอุบัติเหตุในปีนี้ลดลง 229 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.30 ขณะที่ผู้บาดเจ็บ ลดลง 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.49 ผู้เสียชีวิตลดลง 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.95 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่การดำเนินการของทุกภาคส่วนเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ยังมีสามเหตุมาจากการดื่มสุราแล้วขับ รองลงมาคือขับรถใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์

ด้านกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยสถิติของกระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศในวันที่ 31 ธันวาคม มีทั้งหมด 3,703 คดี เมาแล้วขับ 3,701 คดี อีก 2 คดี คือ ขับรถประมาท สำหรับยอดสะสมที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ระหว่างช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคม รวม 8,711 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีเมาแล้วขับ 8,557 คดี ขับแล้วเสพ 139 คดี ขับรถซิ่ง 1 คดี ขับประมาท 14 คดี

Related Posts

Send this to a friend