AROUND THAILAND

“กรมการจัดหางาน” เปิดศูนย์ต่ออายุแรงงานต่างด้าว ให้แรงงานที่จะหมดอายุการทำงานกลางปีนี้ ขอให้เร่งทำตั้งแต่วันนี้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิด ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เพื่อ เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงาน และการอยู่ต่อในราชอาณาจักรที่จะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ OSS ที่เปิดตั้งแต่ 10 มกราคม-31 มีนาคม 2563

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พอใจที่เห็นความเข้มแข็งของศูนย์ OSS ซึ่งมีหน่วยงานทั้ง กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยก่อนเข้าศูนย์ฯ ได้มีการนัดหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการทำงานให้ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่หน่วยงานราชการ และทำให้การต่อใบอนุญาตทำงานในศูนย์ฯมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น พร้อมกับมีป้ายบอกขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจากการปรับกระบวนการใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าสามารถให้บริการได้ประมาณ 1,000 คิวต่อวัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 มีแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการ จำนวน 1,741,096 คน

โดยมีการดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ

1. ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ซึ่งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ทั่วประเทศมีทั้งหมด 42 ศูนย์ แบ่งเป็น ในต่างจังหวัด 38 ศูนย์ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการ จำนวน 358,400 คน โดยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

1.ห้างสรรพสินค้า ไอทีสแควร์ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2.ห้างสรรพสินค้า ยู อมูเลทพลาซ่าเพชรเกษม พาวเวอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1759/3 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

3.ห้างสรรพสินค้านัมเบอร์วัน พลาซ่า ถนนรามคำแหง 2 (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) แขวงดอกไม้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

4.ตลาดสดสี่แยกหนองจอก เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยภายในศูนย์ฯ มีขั้นตอน ดังนี้
1. นายจ้างนำใบนัดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง

2.คนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยยื่นแบบคำขออยู่ต่อ (ตม.7) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์และตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ต่อ

3.ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลคำขออนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตการทำงานผ่านระบบ

4. กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตร

“ก่อนเข้าศูนย์ฯ นี้ นายจ้างจะต้องกรอกข้อมูล และพิมพ์ใบนัดหมายเข้าศูนย์ ทาง e-workpermit.doe.go.th ก่อน ส่วนการชำระเงินภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จะมีแค่ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตรเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆได้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิสไปหมดแล้ว ซึ่งกรมการจัดหางานมีกำหนดเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ย้ำขอให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เร่งดำเนินการ. ศูนย์ OSS จะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด

Related Posts

Send this to a friend