WORLD

หวังอี้-บลิงเคน ต่อสายหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ ‘จีน-สหรัฐฯ’

ปักกิ่ง – เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

หวังกล่าวว่าสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้พบปะกันที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายน และหารือแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีเดินหน้าบนเส้นทางอันดีและมีเสถียรภาพ ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก

คณะทำงานของจีนและสหรัฐฯ ได้ดำเนินการติดต่อสื่อสารอย่างสอดคล้องกับฉันทามติที่บรรลุโดยผู้นำประเทศทั้งสอง ทว่าสิ่งที่สหรัฐฯ ใคร่ควรพิจารณาคือการเจรจาจะไม่คืบหน้า หากยังมีการสกัดกั้นยั้บยั้ง ความร่วมมือจะไม่บังเกิด หากยังมีการบ่อนทำลายกัน

หวังชี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นธรรม แต่เป็นการกดขี่ที่ไร้เหตุผลสมควร ไม่ใช่การควบคุมความแตกต่าง แต่เป็นการทบทวีคูณความขัดแย้ง โดยข้อเท็จจริงคือปัจจุบันยังคงมีการกลั่นแกล้งกันอยู่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งนับเป็นการกระทำอันเก่าแก่ล้าสมัย

ฝ่ายจีนจะเดินหน้าปกป้องอำนาจอธิปไตย เสถียรภาพความมั่นคง และผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างแน่วแน่ต่อไป ส่วนฝ่ายสหรัฐฯ ต้องคำนึงถึงข้อวิตกกังวลอันชอบธรรมของจีนอย่างจริงจัง ยุติการสกัดกั้นยับยั้งการพัฒนาของจีน รวมถึงหยุดใช้ยุทธวิธี “หั่นซาลามี่” ที่ท้าทายเส้นแดงของจีน

ทั้งสองฝ่ายควรมุ่งมั่นแปรเปลี่ยนฉันทามติที่บรรลุโดยผู้นำประเทศทั้งสองในบาหลีสู่การดำเนินนโยบายเชิงปฏิบัติและการดำเนินงานอันเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารในทุกระดับและทุกด้านอย่างเหมาะสม และแก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศผ่านการทำงานร่วมกัน

หวังเสริมว่าประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกคาดหวังให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ ส่วนแนวคิดการเล่นเกมที่มีผู้แพ้ผู้ชนะรังแต่จะบ่อนทำลายกันและกัน ดังนั้นจีนและสหรัฐฯ ควรแสวงหาวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพของโลก

ด้านบลิงเคนกล่าวว่าฝ่ายสหรัฐฯ ยินดีเจรจาหารือหลักการความสัมพันธ์ทวิภาคีกับฝ่ายจีน จัดการความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างมีความรับผิดชอบ ดำเนินความร่วมมือด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายสหรัฐฯ ยังคงยึดมั่นนโยบายจีนเดียวและไม่สนับสนุน “เอกราชไต้หวัน”

ฝ่ายสหรัฐฯ ชื่นชมภาวะผู้นำและบทบาทของจีนในฐานะประธานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) พร้อมผลักดันกรอบการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกคุนหมิง-มอนทรีออล

สำหรับประเด็นนี้ หวังกล่าวว่าจีนจะดำเนินการตามแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศของสีจิ้นผิง เพิ่มความพยายามสร้างประชาคมที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกัน และยินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อปกปักรักษาโลกใบเดียวนี้ที่เราอาศัยอยู่ด้วยกัน

อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับยูเครน โดยหวังเน้นย้ำว่าจีนยืนหยัดเพื่อสันติภาพ ยึดถือกฏบัตรสหประชาชาติ สนับสนุนการเจรจาสันติภาพ และจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขวิกฤตต่างๆ ตามววิถีทางของตนเองต่อไป

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว
แฟ้มภาพซินหัว : หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน (ขวามือ) พบปะกับแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ณ ที่ทำการของคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ วันที่ 23 ก.ย. 2022

Related Posts

Send this to a friend