WORLD

23 มี.ค. วันลูกสุนัขแห่งชาติ ร่วมฉลองความรักที่มีให้กับเพื่อนสี่ขาตัวน้อย

วันนี้ (23 มีนาคม 66) เป็นวันลูกสุนัขแห่งชาติ หรือ National Puppy Day ซึ่งเริ่มต้นมาในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2549 โดย Colleen Paige (คอลีน เพจ) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง ที่ก่อตั้งวันนี้ขึ้นเพื่อฉลองความรักแบบไม่มีเงื่อนไข และความชอบใน “น้องหมา” ซึ่งเป็นผู้นำความสุขมาให้ พร้อมไปกับการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับหมาจร และกระตุ้นให้เกิดการรับอุปการะน้องหมาที่ต้องการบ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ คอลีน ได้พยายามสร้างความตระหนักในระดับประเทศมาแล้วจากการก่อตั้งวันสุนัขแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุนัข

Related Posts

Send this to a friend