WORLD

จีน พัฒนา ‘เครื่องตรวจจับยาเสพติดแบบพกพา’ มียาเสพติดแค่ 1 นาโนกรัม ก็ตรวจจับได้!

วันนี้ (18 เม.ย. 64) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน อนุมัติการประเมินเครื่องตรวจจับยาแบบพกพา ซึ่งพัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถแจ้งผลทดสอบการจำแนกมอร์ฟีน เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) หรือยาบ้า และเคตามีน (ketamine) หรือยาเค อีกทั้งยังสามารถประเมินปริมาณของยาเสพติดได้อีกด้วย

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันฟิสิกส์เชิงเคมีต้าเหลียน สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้พัฒนาอุปกรณ์นี้ด้วยโมดูลตรวจจับชนิดฟลูออเรสเซนซ์ขนาดเล็ก และใช้ตัวทำปฏิกิริยาชนิดเดียวกันในการแจ้งผล

อุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับมอร์ฟีนแม้มีปริมาณเพียง 1 นาโนกรัมในสาร 1 มิลลิลิตร และใช้เวลาวิเคราะห์ตัวอย่างเพียง 5 นาที โดยมีอัตราความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 96

คณะนักวิจัยระบุว่าเครื่องตรวจจับยานี้มีความคุ้มค่าและสามารถใช้ตรวจจับยาได้อย่างรวดเร็วระหว่างการปราบปรามยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend