WORLD

แคนาดาเล็งรับ ‘ผู้อพยพ’ ปีละครึ่งล้าน แก้วิกฤตแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายฌอน เฟรเซอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแคนาดา เผยแพร่แผนระดับการย้ายถิ่นฐาน ช่วงปี 2023-2025 (2023-2025 Immigration Levels Plan) ของแคนาดา ระบุว่าเศรษฐกิจของแคนาดากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนตลาดแรงงานขั้นวิกฤต

ในปีที่ผ่านมา (2564) แคนาดามีผู้อพยพกว่า 405,000 คน ซึ่งเป็นสถิติรายปีมากที่สุด โดยรัฐบาลกำลังเดินหน้ากำหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้อยู่อาศัยถาวรแตะ 465,000 คนในปี 2023 ก่อนจะเพิ่มเป็น 485,000 คนในปี 2024 และ 500,000 คนในปี 2025 ตามแผนระดับการย้ายถิ่นฐานใหม่

เฟรเซอร์ ระบุเพิ่มเติมว่าการย้ายถิ่นฐานครองสัดส่วนเกือบร้อยละ 100 ของการเติบโตของกำลังแรงงานในแคนาดา และอาจครองสัดส่วนถึงร้อยละ 100 ของการเติบโตของประชากรแคนาดาภายในปี 2032 ขณะอัตราส่วนแรงงานต่อผู้เกษียณอายุของแคนาดาจะเปลี่ยนจาก 7 คน ต่อ 1 คน เมื่อ 50 ปีที่แล้ว กลายเป็นจำนวนแรงงาน 2 คน ต่อผู้เกษียณอายุ 1 คน ภายในปี 2035

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend