Travel

ผอ.สุวรรณภูมิ แจง สัมภาระเที่ยวบินเส้นทางยุโรปตกค้าง

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลาย หลายประเทศทั่วโลกเริ่มผ่อนปรนให้สามารถกลับมาเดินทางได้ตามปกติ ทำให้ปัจจุบันปริมาณจราจรทางอากาศทั้งเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจการบินปรับตัวไม่ทันเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าอากาศยานใหญ่ๆ ในทวีปยุโรปประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการส่งผลกระทบให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าและมีสัมภาระตกค้างบางส่วน

ขณะนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พบปัญหาสัมภาระจากเที่ยวบินเปลี่ยนลำตกค้างบางส่วนแต่ยังคงสามารถบริหารจัดการได้ ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการจัดเก็บสัมภาระของผู้โดยสารเพื่อรอสายการบินนำส่งให้ผู้โดยสาร ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเที่ยวบินต้นทางบางเที่ยวบินที่มาจากยุโรปมาถึง ทสภ. ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถขนถ่ายสัมภาระที่ต้องเปลี่ยนลำได้ทันเที่ยวบินที่จะต้องเดินทางต่อ

ปัญหาที่เกิดขึ้น ทสภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประสานผู้ให้บริการภาคพื้นทั้ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (BFS) ให้ดำเนินการขนถ่ายสัมภาระให้ทันเวลาหรือหากไม่ทันขอให้เร่งส่งสัมภาระไปยังเที่ยวบินถัดไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รักษาคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไป

Related Posts

Send this to a friend