TRAVEL

แนะนำ ‘ผาพญางู’ ผาหินอันซีน ที่ อช. น้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนะนำ “ผาพญางู” ผาหินที่มีลักษณะคล้ายหัวงู มีขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากโขดหินแปลกตาน่าชม ธรรมชาติสร้างสรรค์ ท่ามกลางความสมบูรณ์ของป่าไม้นานาพรรณ โดยมีความเชื่อว่า ผาพญางูคอยปกป้องผืนป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี แห่งนี้ให้คงความเป็นธรรมชาติเช่นนี้ตลอดไป

ผาพญางู ตั้งอยู่ริมทางขึ้นจุดชมวิวเขารังเกียบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี เป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีความสูงราวตึก 3 – 4 ชั้น มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับหัวงูขนาดใหญ่โผล่พ้นออกมาจากหน้าผา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ธรรมชาติรังสรรค์ด้วยสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ จนก่อให้เกิดหินรูปร่างแปลกตาสร้างความสะดุดตาและเติมสีสันให้ธรรมชาติบริเวณนั้นได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นพญางูใจดีที่จะคอยคุ้มครองปกป้องรักษาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยรอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง

สำหรับอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่ในพื้นที่เทือกเขาสำคัญ คือเทือกเขาสันกาลาคีรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนติดต่อกัน ทอดตัวเป็นแนวยาวแผ่ขยายออกไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาสันกาลาคีรี (ยอดเขานางจันทร์) มีความสูงประมาณ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่บ้างส่วนป็นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบเนินเขา มีสันเขาเป็นแนวยาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขล มีจุดเด่นตามธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงาม สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดที่ควรแก่การอนุรักษ์

Related Posts

Send this to a friend