TRAVEL

เทรนด์ท่องเที่ยวเปลี่ยน คนไทยเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นเป็นหลัก

Airbnb เผยเทรนด์ “นักเดินทางมีความใส่ใจมากขึ้น” มาแรง คนไทยให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยการสำรวจพบว่าคนไทยถึง 72% เดินทางเพื่อส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยต้องการสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้ และซึมซับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเลือกไปยังสถานที่ที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากขึ้น

มิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb เปิดเผยว่าโควิด-19 ทำให้เกิดความตื่นตัวในการเดินทางแบบมีเป้าหมาย และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่ไปเยือนมากขึ้น และลดผลกระทบด้านลบกับชุมชนมากขึ้น

“การเดินทางในรูปแบบของ “นักเดินทางมีความใส่ใจมากขึ้น” หรือ ที่เรียกว่า “conscious traveller” มีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่มากขึ้นสำหรับชุมชน ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเติบโตจากการฟื้นตัวของการเดินทางท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการต้อนรับรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง”

งานวิจัยและบทวิเคราะห์ใหม่ล่าสุดโดย Economist Impact ที่จัดทำให้กับ Airbnb โดยสำรวจนักท่องเที่ยวจำนวน 4,582 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ในเดือนตุลาคม 2564 พบว่า คนไทยมากกว่า 90% ที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเกือบ 2 ใน 3 ของทั้งหมดบอกว่า พวกเขาจะคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแผนท่องเที่ยว และยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อแลกกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ภาพกลุ่มจักสานบ้านต้าม จ.น่าน

นอกจากนี้ยังพบว่า 72% ของคนไทยที่ตอบแบบสำรวจ เห็นว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางของพวกเขาคือ ต้องมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น และจะใช้จ่ายเงินโดยคำนึงว่าการใช้จ่ายนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยหรือไม่ โดย 68 % ให้ความสำคัญกับการใช้การเดินทางเพื่อเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมกับชุมชนต่างๆ และมากกว่า 2 ใน 3 ระบุว่า พวกเขาจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาต่างๆ เช่น การทำให้เกิดภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง

นอกจากนี้ กว่า 70% ของคนไทยที่ร่วมการสำรวจในครั้งนี้ ยังระบุว่าวางแผนที่จะเดินทางบ่อยขึ้น และเลือกไปยังเขตพื้นที่ชนบทที่ไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางใหม่ๆ มากขึ้นโดย 60% สนใจการใช้ชีวิตแบบ Workcation มากขึ้น

Related Posts

Send this to a friend