POLITICS

‘สุกิจ’ ยันซักฟอกไม่ใช่ “ญัตติเถื่อน” รอ ครม. ตอบกลับ ก่อนเดินหน้าเปิดอภิปราย

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้าน ร่วมลงชื่อทั้งหมด 182 รายชื่อ แต่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร้องขอให้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ยื่นขอให้ตรวจสอบรายชื่อเช่นเดียวกัน

โดยตามข้อบังคับที่ 157 ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องรับเรื่องร้องเรียนมาตรวจสอบญัตติ และประธานสภาฯ ต้องส่งกลับไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านภายใน 7 วัน หากพบข้อบกพร่อง จึงได้ส่งหนังสือไปยังตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อสอบถามในความถูกต้องของรายชื่อ ว่ามีผู้ใดที่ลงนามแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้อง หรืออยากถอนรายชื่อหรือไม่

“ปรากฎว่าได้รับคำตอบยืนยันจากทุกพรรคการเมืองในพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติอภิปรายฯ ในครั้งนี้ ว่าญัตติถูกต้อง รายชื่อก็ถูกต้องทุกอย่าง ทางสำนักประชุมฯ จึงได้ขออนุมัติในการบรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระ ท่านประธานฯ เองก็ได้อนุมัติให้บรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน” นพ.สุกิจ กล่าว

นพ.สุกิจ ยังกล่าวว่า ตอนนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อแจ้งเรื่องนี้ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนายกรัฐมนตรี โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติ ก็ต้องรอคำตอบกลับจาก ครม. ว่ามีความพร้อมเมื่อใด เมื่อนั้นก็จะได้ดำเนินการอภิปรายฯ ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend