POLITICS

รมว.ศธ. สั่งตั้งกรรมการสอบกรณีเด็ก ป.2 เสียชีวิตในรถโรงเรียน

วันนี้ (31 ส.ค. 65) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงวัย 7 ขวบ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนเอกชนใน จ.ชลบุรี ถูกลืมไว้บนรถตู้รับส่งนักเรียน ขาดอากาศจนเสียชีวิต ว่า ได้มอบหมายให้นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของใคร และให้ตรวจสอบด้วยว่า ในการใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน โรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 หรือไม่

นางสาวตรีนุช ยังระบุว่า ที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือเวียนกำชับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียนแล้ว โดยในข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับ-ส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ และให้มีครูประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ-ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล และช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้รายงานให้โรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น ดังนั้น จะบอกว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้

Related Posts

Send this to a friend