POLITICS

สธ.แถลงโต้ข้อมูลซักฟอกยันวัคซีนมีคุณภาพ ปลอดภัย ปัดยอดป่วยลดช่วงอภิปรายฯ

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย นำคณะของกระทรวงสาธารณสุข แถลงตอบโต้ข้อมูลอภิปรายของฝ่ายค้านในประเด็นจัดซื้อวัคซีน และจัดซื้อชุดตรวจ ATK เป็นรอบที่ 2 ของวันนี้ โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.ให้ความมั่นใจวัคซีนซิโนแวค มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพราะต้องผ่านการขอขึ้นทะเบียนจาก อย. และได้มีการอนุมัติ เมื่อ 22 ก.พ. 2564 หลังใช้เวลาในการพิจารณา 29 วัน เน้นคำนึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จากหลักฐานนับหมื่นหน้าที่ยื่นเข้ามาให้พิจารณา

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน วัคซีนทุกล็อตเมื่อผ่านด่าน อย. ด่านแรก จะตรวจตัววัคซีนอีกครั้ง ทุกล็อตในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ ซึ่งทุกรุ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งล่าสุดยังทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า 2 เข็ม กันเชื้อเดลต้าได้ และการสลับฉีด ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า ป้องกันได้ พอๆ กับแอสตร้าฯ 2 เข็ม คนที่ได้รับซิโนแวค ไม่ได้สูญเปล่า 

ขณะ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า มีการประเมินผลหลังฉีดวัคซีนแบบ real world เช่น ที่ภูเก็ต พบว่าคนที่ฉีดวัคซีน ป้องกัน ได้ร้อยละ 90.6 สมุทรสาคร พบประสิทธิผลในการป้องกันโรคร้อยละ 90 ที่เชียงรายทดสอบแล้วพบมีประสิทธผลร้อยละ 82 ภาพรวมฉีดวัคซีน ถึงปัจจุบัน ป้องกันได้ร้อยละ 75 ป้องกันป่วยหนักตายมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นตัวยืนยันว่าวัคซีนที่เราใช้มีประสิทธิภาพ

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขผู้ป่วยช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจลดลง ยืนยันว่า เป็นตัวเลขที่เก็บมาจากหลายหน่วยงาน เชื่อถือได้ และประชาชนให้ร่วมมือ ล็อกดาวน์ ออกนอกบ้านน้อย และฉีดวัคซีน ถ้ายังสงสัยขอให้ไปดูที่ รพ.บุษราคัม และรพ.ทุกแห่ง คนไข้ลดลง ส่วนที่สนามกีฬานิมิบุตร มีคนรอส่งต่อไม่ถึง 70 คน พร้อมยืนยัน กระทรวงสาธารณสุขไม่ปกปิดตัวเลข 

สำหรับประเด็นการจัดซื้อชุดตรวจ ATK นั้น นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยืนยันชุดตรวจ ATK โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัช ยืนยันว่า การจัดซื้อบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ประเทศโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบันทึกขั้นตอนการประมูล แข่งขันโดยสมบูรณ์ ได้ ATK มีคุณภาพ ราคาถูกสุดในขณะนั้น

Related Posts

Send this to a friend