POLITICS

นายกฯ ลั่น รับไม่ได้ขึ้นค่าไฟถึง 4.68 บาท งวด ม.ค. – เม.ย. 67

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เคาะ 3 ทางเลือก ขึ้นค่าไฟหน่วยละ 4.68-5.95 บาท งวด ม.ค.-เม.ย. 67 จากปัจจุบัน (งวด ก.ย.-ธ.ค. 66) ซึ่งอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ว่า รับไม่ได้ สูงเกินไปในฐานะประธานจะเรียกประชุมและคิดว่ารับไม่ได้เพราะสูงเกินไปเยอะ และไม่ยอม

ส่วนเป็นมาตรการต่อเนื่องที่มีการประกาศลดราคาไปแล้วและจะลดต่อไปหรือไม่นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องไปนั่งดูก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องของงบประมาณ แต่ขึ้นไปสูงเป็น 4.68 บาทรับไม่ไหว ซึ่งแนวโน้มอาจจะขึ้นจาก 3.99 บาทที่เราบอกไว้ แต่คงไม่ถึง 4.68 บาท

ส่วนจะต้องมีการรื้อโครงสร้างพลังงานเลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็คงเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน

Related Posts

Send this to a friend