POLITICS

เชิญชวนธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ที่จำเป็นใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารออมสินเปิดให้ยื่นกู้แล้ววงเงิน 5,000 ล้านบาท ย้ำการช่วยเหลือสนับสนุนภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง

วันนี้ (30 ก.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 ได้อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ขณะนี้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ ได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการยื่นขอสินเชื่อได้ตามช่องทางดังกล่าวของธนาคาร

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำครั้งนี้เป็นมาตรการที่ออกตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรการสนับสนุนความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่างๆ ที่แม้ขณะนี้การใช้จ่ายหรือความเชื่อมั่นใจต่อเศรษฐกิจในภาพรวมจะดีขึ้น แต่ยังมีธุรกิจจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ยาวนานกว่า 2 ปี ต้องมีการปรับปรุงกิจการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังเพิ่มขึ้น

“เนื่องจากท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดูแลความต่อเนื่องของการฟื้นตัว ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกมาตรการสนับสนุนหลายมาตรการ ทั้งการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ มีมาตรการกระตุ้น เช่น เราเที่ยวด้วยกัน ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเฟส 4 ส่วนขยาย มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ จัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ ตั้งแต่ 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 65 รวมถึงมีมาตรการแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการโรงแรมโดยขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาท/ห้องพัก เป็นเวลา 2 ปีไปจนถึง 30 มิ.ย. 2567” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงิน 5,000 ล้านบาทนี้ ธนาคารออมสินจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อจนถึง 30 ก.ย. 2565 หรือเมื่อครบจำนวนวงเงินตามโครงการ โดยผู้จะยื่นขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด19 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน มีใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และมีผลประกอบการกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลัง

วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ค้ำประกันได้(ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) ได้ไม่เกิน 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรกในอัตราร้อยละ 1.99 ส่วนปีที่ 3-7 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1.00 ต่อปี หากใช้ บสย. ค้ำประกัน กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 ต่อปี และกรณี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย MLR ออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.15)

Related Posts

Send this to a friend