POLITICS

รมว.กต. เดินทางเยือน สปป. ลาวเป็นประเทศแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือน สปป. ลาวเป็นประเทศแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ แนะนำตัว พร้อมหารือ ความร่วมมือด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกัน และ แก้ปัญหาหมอกควัน

วันนี้ (30 พ.ค. 67) นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวหลังรับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นประเทศแรก โดยมี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้การตัอนรับ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมหารือกับ นักธุรกิจไทย ใน สปป. ลาว ก่อน เข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไช สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว โดยนายสอนไซ ได้แสดงความยินดีในโอกาสนายมาริษ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยเชื่อว่าการพบกันในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น รวมถึงขยายความร่วมมือทุกมิติ

ขณะที่นายมาริษ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมขอบคุณที่ได้เจอกันอีกครั้งหลังจากที่เคยพบกันในการประชุมอาเซียนออสเตรเลีย เมื่อครั้งติดตามนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โอกาสนี้ยังบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีของไทย ได้ฝากความระลึกถึงมายังนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ด้วย พร้อมเชิญไปเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมะสมต่อไป

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าพบหารือ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

สำหรับการเดินทางเยือน สปป. ลาว ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในครั้งแรก มีการหารือความร่วมมือด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับ สปป. ลาว และในภูมิภาค ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งจะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

Related Posts

Send this to a friend