POLITICS

‘ชวน’ ยัน พิจารณาร่าง กม.เลือกแซงคิวร่างพ.ร.บ.ตำรวจไม่ได้ เหตุเป็นไปตามข้อบังคับ

‘ชวน’ ยัน พิจารณาร่าง กม.เลือกตั้งสองฉบับแซงคิวร่างพ.ร.บ.ตำรวจไม่ได้ เหตุเป็นไปตามข้อบังคับ หลังบรรจุเป็นระเบียบวาระแล้ว บอกเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านโจมตีร่าง พ.ร.บ.งบฯ ชี้ ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมติ

วันนี้ (30 พ.ค. 65) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะมีมติโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระแรกว่า การพิจารณาวาระงบประมาณเป็นเรื่องปกติประจำปี ซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของสภาฯ ชุดนี้ ดังนั้นก็มีการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนไปจากปีก่อนๆ บ้าง เช่นจะไม่รับร่างฯ หรือโจมตีร่างฯ ดังกล่าว ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมติ โดยขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ให้เห็นว่ามีความผิดปกติไปจากเดิม แต่อาจจะที่เปลี่ยนไปบ้างคือความคิดเห็น

ทั้งนี้การให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ล่วงหน้า ซึ่งเราก็ทำกันเป็นประจำโดยรับเอกสารไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้า 10 กว่าวันก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ไม่เหมือนสมัยก่อน เพราะใช้เวลาเพียงแค่ 7-8 วัน ทำให้ ส.ส.พิจารณารายละเอียดไม่ทัน แต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสดูได้เต็มที่ เช่นเดียวกันเพื่อให้รัฐมนตรีและ ส.ส.สามารถศึกษาเพื่ออธิบายชี้แจงได้ในแต่ละเรื่อง ดังนั้นตนคิดว่าคง
จะมีโอกาสทำให้เกิดความเข้าใจ ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

นายชวน กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 9-10 มิ.ย. มีกฎหมายที่มีรายละเอียดยาวคือ ร่างพ.ร.บ.ตำรวจจะเข้าสู่วาระการพิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาการพิจารณาทั้งสองวัน แต่มีประเด็นที่ ส.ส. และหลายฝ่ายเสนอขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้นำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับขึ้นมาพิจารณาได้ก่อนหรือไม่ แต่ในข้อบังคับหากเราจะเปลี่ยนวาระ เนื่องจากเป็นการพิจารณาข้อกฎหมาย จะไม่สามารถพิจารณาในวันเปลี่ยนได้ คือต้องพิจารณาในวันต่อไป จึงตกลงกันว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 9-10 มิ.ย. 65

โดยให้ประชุมร่างพ.ร.บ.ตำรวจไปทั้งสองวัน และจะต้องพยายามพิจารณาให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาต่อ เพื่อนำเรื่องที่ค้างการพิจารณาอยู่มาพิจารณาต่อไป

การบรรจุระเบียบวาระของกฎหมายหรือญัตติต่างๆ นั้นมีข้อบังคับอยู่ หากใครส่งมาจะต้องบรรจุระเบียบวาระให้ทันที ไม่สามารถให้กฎหมายอื่นเสร็จการพิจารณาภายหลังแล้วแซงขึ้นไปก่อนได้ แต่สมาชิกฯมีสิทธิ์ขอเลื่อนระเบียบวาระได้ เพื่อขอให้พิจารณาในครั้งต่อไป จึงทำให้ความคิดที่จะเปลี่ยนระเบียบวาระประชุมตอนนี้ต้องตกไป

เมื่อถามว่าคิดว่าฝ่ายค้านจะเข้าใจใช่หรือไม่นายชวน กล่าวว่า เดิมฝ่ายค้านอยากพิจารณาเรื่องร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ แต่บังเอิญการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เสร็จไม่ทัน จึงทำให้เสนอมาภายหลังบรรจุร่าง พ.ร.บ.ตำรวจไปแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องว่าไปตามลำดับ

Related Posts

Send this to a friend