POLITICS

‘ปานปรีย์’ พบทูต-ผู้แทนจากกาตาร์ อิหร่าน ตุรกี อียิปต์ และมาเลเซีย ขอบคุณช่วยประสานช่วยตัวประกันคนไทย

วันนี้ (27 พ.ย. 66) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบเอกอัครราชทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย อุปทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดการพบปะหารือครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณจากรัฐบาลไทย ต่อมิตรประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับกุมตัวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด

โอกาสนี้ นายปานปรีย์ กล่าวย้ำว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการประสานงานเพื่อเร่งนำคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และขอรับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศในการปล่อยตัวคนไทยที่เหลืออยู่ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend