POLITICS

ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 4 ลำปาง ตามที่ กกต.เสนอ คาด หย่อนบัตร 10ก.ค. นี้

วันนี้ (27 พ.ค. 65 ) ศาลฎีกามีคำพิพากษา สั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำปางใหม่ ตามที่กกต. เสนอ เนื่องจากเห็นว่า นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ขณะนั้น ได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม จากกรณีที่ กกต.สอบสวนแล้วพบว่า วันที่ 19 มิ.ย. 63 ที่บ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นางเกี๋ยงมา ปุพพโก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้มอบธนบัตรซึ่งเย็บติดกันจำนวน 2 ชุด ชุดละ 300 บาท ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริง

จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอประกอบคำร้อง ซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างนางเกี๋ยงมา กับผู้สิทธิเลือกตั้ง นางเกี๋ยงมาได้พูดว่า “ฝากให้แม่ด้วย” และผู้มีสิทธิเลือกตั้งถามว่า “เบอร์อะไร” นางเกี๋ยงมาตอบว่า “เบอร์ 1” พร้อมทั้งชูมือเป็นสัญลักษณ์หมายเลข 1 โดยไม่ปรากฏข้อความใดที่เป็นการกล่าวถึงการชำระค่าอาหาร ตามที่นางเกี๋ยงมา กล่าวอ้าง ขณะที่การไต่สวนมารดาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าว ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ธนบัตรจำนวน 600 บาท ไม่ใช่ค่าอาหารที่นางเกี๋ยงมาว่าจ้างให้ตนทำไปส่งให้กับน้องชายของนางเกี๋ยงมา

จึงฟังได้ว่า นางเกี๋ยงมา ให้เงินจำนวน 600 บาท กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จึงเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนายวัฒนา ตามข้อกล่าวหา จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านางเกี๋ยงมา ทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจะเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายวัฒนา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส 2561 มาตรา 73(1) โดยนายวัฒนาได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจากการกระทำของนางเกี๋ยงมา เป็นเหตุให้การเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 63 ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม

สำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง หรือวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา ซึ่งคาดว่า กกต.จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 โดยให้วันที่ 9 -13 มิ.ย.เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่นายวัฒนา ยังคงสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ เพราะไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

Related Posts

Send this to a friend