POLITICS

‘กลุ่มไทยไม่ทน’ เดินทางไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการทหารบก เรียกร้องให้ผู้นำเหล่าทัพลาออกจากการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา

วันนี้ (27 พ.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการทหารบก กลุ่มไทยไม่ทน “คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย” นำโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์, นายจตุพร พรหมพันธ์, นายวีระ สมความคิด, เดินทางมายื่นหนังสือถึง เรียกร้องให้ผู้นำเหล่าทัพลาออกจากการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภากลับไปทำหน้าที่ทหาร ทั้งนี้มีร้อยตรีบุญโชค นามศรี ตัวแทนกองทัพบกออกมารับหนังสือ

นายอดุลย์ กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทางผู้บัญชาการทหารบกถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ออกมาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ไม่ใช่ทำตัวเป็นทหารทางการเมืองเพื่อปฏิวัติและยึดอำนาจคนทั่วไป ตัวเองหวังว่ากองทัพภายใต้การปฏิรูป จะอยู่เคียงข้างประชาชนนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ

ด้านนายจตุพร กล่าวว่า การมายื่นหนังสือในครั้งนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ ผู้บัญชาการทหารบกยึดอำนาจและกระทำการรัฐประหารแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้ ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ มาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แม้ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน จะไม่ได้โหวตเลือกให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือรับเงินเดือนจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา

แต่หน้าที่ในการเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องยึดตามหน้าที่ของทหารการเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะเบียดบังเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้ เพราะต้องมีการประชุมอยู่ทุกอาทิตย์  นอกจากนี้การลาออกก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทัพไม่ได้สนับสนุนนายกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักของกองทัพเองที่บอกว่าจะทำเพื่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่ผ่านมาการทำงานของนายกรัฐมนตรีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าล้มเหลวไม่รักษาคำพูดตั้งแต่เรื่องการปฏิวัติการสืบทอดอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการจัดการกับวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในหนังสือ ระบุว่า ด้วยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269(1) (ค) บัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ประกอบกับ (4) กำหนดให้มีวาระห้าปีนับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
บัดนี้ สถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต อันเนื่อง จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ไร้ประสิทธิภาพ ขาดวิสัยทัศน์ ไม่มีศักยภาพในการบริหารและแก้ไขปัญหาประเทศล้มเหลว

กระทั่งประชาชนทุกภาคส่วนขาดความเชื่อมั่น พร้อมกับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยหวังจะได้บุคคลใหม่ที่มีความสามารถมาแก้ไขปัญหาของชาติ ทั้งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาบริการประชาชนให้รอดพ้นจากโรคระบาดโควิด-19 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของคนทุกภาคส่วนอาชีพ ขอให้ท่าน “ลาออก” จากสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เพื่อใช้เวลาทั้งหมดทำหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลบังคับบัญชากำลังพลของกองทัพบกในการป้องกันรักษาความมั่นคงของประเทศ หากท่านอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับมีสมาชิกภาพวุฒิสภาที่มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน ก็จะเบียดเบียนเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร อีกทั้งในยามเชื้อโรคร้ายโควิด-19 ระบาดรุนแรงประชาชนทั่วหัวระแหงยังคอยรับความช่วยเหลืออยู่

ด้วยเหตุนี้ การลาออกของท่านจึงทำให้มีเวลารับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถบัญชาการผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมผนึกกำลัง ไปป้องกันความมั่นคงให้ประชาชนจะได้รอดพ้นจากโรคระบาดโควิด-19 คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เชื่อมั่นว่า การลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งของท่านสามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (3) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้ง
ท่านจะไม่ตกเป็นที่ครหาทางการเมือง ในการใช้กองทัพไปค้ำบัลลังก์อำนาจของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งมีที่มาทางการเมืองไม่ชอบธรรม ขัดหลักจริยธรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการลาออกดังกล่าว ย่อมแสดงถึงจุดยืนอันมั่นคงตามหลักประชาธิปไตย และมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าไปคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตนของพลเอกประยุทธ์ ที่สำคัญระบอบประยุทธ์ไม่ได้ทำหน้าที่ ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งที่กำลังมีภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าที่หลักของผู้บัญชาการทหารบกจึงต้องกลับมาทำหน้าที่สำคัญดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงขอให้ท่านได้ทำตามที่ประชาชนเรียกร้องให้ลาออกจากสมาชิกวุฒิสภา เพราะการลาออกดังกล่าวนั้น จะเป็นส่วนสำคัญให้พลเอกประยุทธ์ ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหลีกทางให้ผู้มีความสามารถคนใหม่มาเป็นนายกฯ นำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากหายนะ

Related Posts

Send this to a friend