POLITICS

‘อลงกรณ์’ เผย จุดตรวจโรคพืชด่านรถไฟโมฮ่าน พร้อมเปิดบริการธันวาคมนี้

‘อลงกรณ์’ เผย จุดตรวจโรคพืชด่านรถไฟโมฮ่าน พร้อมเปิดบริการธันวาคมนี้ คาด ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนได้มากขึ้น

วันนี้ (25 พ.ย. 65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักกิ่ง และฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ถึงความคืบหน้าจุดตรวจสอบและกักกันผลไม้นำเข้าที่ด่านรถไฟโมฮ่านว่า ได้สร้างเสร็จและผ่านการตรวจรับจากศุลกากรคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอตรวจรับจากกระทรวง GACC ในส่วนกลาง คาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาและการฏิรูปมณฑลยูนนาน กำหนดจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบสอบกักกันผลไม้นำเข้าด่านรถไฟโมฮ่าน ในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว

“ถือเป็นข่าวดีของชาวสวนผลไม้ เนื่องจากเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จากไทยไปถึงคุนหมิง เป็นการเปิดให้บริการขนส่งผลไม้ไทยไปยังตลาดจีนเพิ่มอีกเส้นทาง ล่าสุดยืนยันแล้วว่าจีนจะเปิดจุดตรวจสอบและกักกันพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่าน บริเวณพรมแดนจีน-ลาว ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ ทันพิธีฉลอง 1 ปีการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว วันที่ 3 ธ.ค. นี้ แน่นอน” นายอลงกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าส่งออกผลไม้ภายใต้พิธีสารผลไม้ระหว่างไทย-จีนจะต้องมีการตรวจโรคพืช (มาตรการSPS) ที่ด่านนำเข้าส่งออก ดังนั้น แม้จะมีการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรอื่นๆ ของไทย ด้วยขบวนรถไฟจีน-ลาว ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนด้วยขบวนรถไฟสายนี้ จากเวียงจันทน์ไปถึงคุนหมิงโดยตรง ทำให้ผู้ขนส่งต้องเสียเงินมากในการขนส่งผลไม้จากเวียงจันทร์ขึ้นรถไฟไปบ่อเตน แล้วยกขึ้นรถบรรทุกรอคิวเข้าจีนที่ด่านโมฮ่าน (ด่านรถบรรทุก) เพราะจุดตรวจโรคพืชของด่านรถไฟโมฮ่านยังไม่เปิดบริการ

Related Posts

Send this to a friend