POLITICS

รองโฆษก ปชป.ชี้ ศบค.ควรเลิกผลักภาระเรื่องการขอความช่วยเหลือในการรักษาโควิดให้ประชาชน

นางสาวศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากกรณีชาบ้านชุมชนบ้านครัวเหนือต้องเสียชีวิตคาบ้านหลังรอรถพยาบาลมารับนานถึง 7 วัน แต่สุดท้ายเสียชีวิต เมื่อเช้าวันนี้ (25 มิ.ย. 64) ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นหากมีการจัดการที่ดี โดยรัฐบาลและ ศบค. ควรเลิกผลักภาระการติดต่อขอความช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆ ไปยังประชาชน แต่ควรมีมาตรการและสร้างการบูรณาการระบบข้อมูลระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบให้มีแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อในระดับวิกฤตรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างไม่เพียงพอที่จะใช้รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ จนเกิดเป็น “วิกฤตเตียงผู้ป่วยโควิด” รัฐบาลจึงควรจัดหาเตียงผู้ป่วย เครื่องมือทางการแพทย์ และสถานที่รองรับผู้ป่วยให้มีเพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะจะสามารถนำมาสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนได้เป็นอย่างดี ความสูญเสียในครั้งนี้ควรเป็นมากกว่าบทเรียนเพราะเป็นเรื่องชีวิตของผู้คน ซึ่งตนเองรู้สึกเห็นใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

Related Posts

Send this to a friend