POLITICS

กองทัพอากาศ ยืนยันความพร้อมอพยพคนไทยในยูเครนทันทีหากได้รับสั่งการจากรัฐบาล

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยคนไทยในยูเครน และให้หน่วยเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ล่าสุดรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมแผนอพยพคนไทยในยูเครนเรียบร้อยแล้ว หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องอพยพ จะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ รับคนไทยกลับประเทศ

วันนี้ (24 ก.พ. 65) พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในส่วนของกองทัพอากาศ ได้เตรียมความพร้อมแล้วเช่นกัน แม้ว่าหนทางปฏิบัติในขั้นต้นจะกำหนดให้ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำก่อนตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากการอพยพในครั้งนี้ไม่ใช่การอพยพประชาชนจากพื้นที่ภัยพิบัติเหมือนที่เคยปฏิบัติ แต่เป็นการอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งทางทหาร ซึ่งมีความละเอียดอ่อน จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการใช้อากาศยานทหารเข้าไปในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องเตรียมเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมสูงสุด และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีหากได้รับการสั่งการจากรัฐบาล และยืนยันว่า กองทัพไทย โดย กองทัพอากาศ พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเต็มศักยภาพ

Related Posts

Send this to a friend