POLITICS

โฆษก กมธ.การที่ดินฯ รับหนังสือ สส.ก้าวไกล ตรวจสอบปัญหาน้ำเสีย จ.ภูเก็ต

โฆษก คณะ กมธ.การที่ดินฯ รับหนังสือจาก เฉลิมพงศ์ สส.พรรคก้าวไกล ตรวจสอบปัญหาน้ำเสีย จ.ภูเก็ต เตรียมเสนอเป็นวาระเร่งด่วน เหตุส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

วันนี้ (24 ม.ค. 67) นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล โฆษก คณะ กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี คณะ กมธ. ร่วมกันรับหนังสือจาก นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.พรรคก้าวไกล จ.ภูเก็ต เรื่องขอให้ตรวจสอบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า จ.ภูเก็ต มีสถานะเป็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Destination) มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดและสามารถกวาดรายได้ติดอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้วยความน่าดึงดูดด้านการลงทุนและความเพียบพร้อมในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการบั่นทอนสภาพแวดล้อมโดยรวมของเมือง จากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลและบริเวณใกล้เคียงโดยสถานประกอบการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อสภาพการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่และภาพลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวของ จ. ภูเก็ต ซึ่งปัจจุบัน มีปัญหาน้ำเสียพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในละแวกแหล่งท่องเที่ยว อย่างหาดกะรน บริเวณสวนสาธารณะคลองบางลา หาดกมลา และหาดบางเทา สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่สะสมนานเกือบ 10 ปี โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ปัญหาด้วยวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงขอให้คณะ กมธ.การที่ดินฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา รวมถึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดไปในระยะยาว

นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ประเด็นน้ำเสียตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายจังหวัด รวมถึงในเขตใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะจากบริเวณอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม และเขตอำเภอรอบนอกของ จ.นนทบุรี ปทุมธานี ซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก ปัญหาที่เจอตอนนี้คือระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถใช้การได้ ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย

จ.ภูเก็ต เป็นประเด็นที่เป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลก การเห็นภาพน้ำเสียถูกปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ และหาดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น คณะ กมธ.จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนโดยทันที เพราะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศ และเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นายฐิติกันต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะ กมธ.ลงพื้นที่หลายจังหวัด เช่น จ.ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามและตรวจสอบโรงงานที่ปล่อยสารพิษ ฝุ่นละออง และน้ำเสีย สำหรับประเด็นใน จ.ภูเก็ต จะเสนอเป็นวาระเร่งด่วน โดยให้ คณะ กมธ.ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Related Posts

Send this to a friend