POLITICS

เศรษฐา เชื่อ ‘ราชทัณฑ์ – โรงพยาบาลตำรวจ’ ทำตามกฎระเบียบถูกต้อง

ชี้ ระเบียบใหม่ของราชทัณฑ์ตั้งต้นมาตั้งแต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

วันนี้ (23 ธ.ค. 66) ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการเรียกพบ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่า เมื่อวานเรียกหลายคนมาพบ แต่เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาถามเรื่องคดีต่างๆ เช่นคดีหมูเถื่อน คดีหุ้นสตาร์ค แต่ไม่ได้มีการรายงานเรื่องของนายทักษิณ

ส่วนระเบียบใหม่ของราชทัณฑ์ที่จะออกมานั้น ได้มีการสอบถามหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเองเชื่อว่าโรงพยาบาลตำรวจ ก็มีกฎระเบียบอยู่ ในการดูแลคนเจ็บหรือไม่สบาย มั่นใจว่าทุกคนทำตามกฎระเบียบ ตรวจสอบได้

ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมาออกกฎช่วงนี้ เพราะมีการตั้งต้นร่างมาตั้งแต่ปี 60 แล้ว ทำให้คนจะมองว่าเอื้อให้นายทักษิณหรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า ที่พูดมาก็ย้อนแย้ง มาออกช่วงนี้ แต่แนวคิดมีมาตั้งแต่ปี 60 แล้ว ตอนนั้นก็เป็นยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเชื่อมั่นว่ากรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจทำถูกต้องตามกฎระเบียบ

ส่วนที่กรรมาธิการตำรวจของรัฐสภา จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องสิทธิการักษานั้น นายเศรษฐา ระบุว่า ก็ว่าไปตามกฎที่ตั้งไว้ อะไรที่ไปละเมิดสิทธิก็ไม่ถูกต้อง

Related Posts

Send this to a friend