POLITICS

นายกฯ รุดลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์วาตภัย จ.พิจิตร พร้อมเยี่ยมผู้ประสบภัย

วันนี้ (24 พ.ค.66) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สาธารณภัย (วาตภัย) พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนวัดเนินปอ และบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์พายุฝนถล่มในครั้งนี้ ที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ โรงพยาบาลพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บ และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือเยียวยาให้ครบถ้วน

ซึ่งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

1) ค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท

2) เงินทุนเลี้ยงชีพ สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิต 30,000 บาท และครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ อีกครอบครัวละ 50,000 บาท

สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส รายละ 30,000 บาท และผู้บาดเจ็บเล็กน้อย รายละ 15,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างรอข้อมูลสรุปรายละเอียดผู้บาดเจ็บจากทางจังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือต่อไป

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท (จ่ายแล้ว) และเงินช่วยเหลือสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส รายละ 5,000 บาท ผู้บาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะมอบเงินช่วยเหลือเฉพาะนักเรียน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนการมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบคลุมอีกครั้ง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิจิตร มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1) ค่าสะเทือนใจ รายละ 2,300 บาท
2) ค่าทำศพ รายละ 29,700 บาท
3) ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้ที่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มให้อีก 29,700 บาท
4) ผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เกิน 3 วัน มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 4,000 บาท

นอกจากนี้ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิต่าง ๆ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องของสถานภาพความเป็นอยู่ การเยียวยาด้านจิตใจ รวมถึงการฟื้นฟูสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend