POLITICS

‘ระวี’ เสนอ กม.นิรโทษกรรมการเมือง ไม่ว่าเสื้อแดง-เหลือง-ส้ม ยกเว้นคดีทุจริต-ม.112

‘ระวี’ เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมการเมือง ไม่ว่าเสื้อแดง-เหลือง-ส้ม ยกเว้นคดีทุจริต-ม.112 กันอ้าง “สุดซอย” เดินหน้าล็อบบี้ หวังบรรจุทันก่อนปิดสมัย

วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นพ.ระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวที่อาคารรัฐสภา โดยเปิดเผยถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือชื่อโดยย่อว่า ‘พ.ร.บ. 5 ส.’ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ กำหนดให้นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 49 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 65

“กำหนดให้นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจาก แดง เหลือง หรือส้ม ทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่” นพ.ระวี กล่าว

โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดข้อยกเว้นการนิรโทษคดีทั้งหมดอยู่ 3 ประการ คือ ไม่ยกเว้นคดีทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่นิรโทษคดีความผิดมาตรา 112 และไม่นิรโทษความผิดอาญาที่รุนแรงถึงขั้นยิงผู้อื่นเสียชีวิต เพื่อปิดทางไม่ให้มีผู้ใดแปรญัตติให้เป็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบสุดซอยได้

และยังกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการไม่เกิน 7 คน เพื่อกลั่นกรองว่าคดีใดจะได้รับการนิรโทษกรรม โดยหาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ จะต้องตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่เกิน 7 วัน และมีระยะเวลาทำงาน 10 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ภายหลังจากการยื่น พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว ก็จะประสานกับ ส.ส. พรรคต่าง ๆ ต่อไปว่า จะมีเสียง ส.ส. สนับสนุนจำนวนเท่าใด ถ้าได้เสียง ส.ส. เกินครึ่งสภา ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เราก็คงจะเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. นี้ให้ทันก่อนวันที่ 28 ก.พ. 66 แต่ถ้าไม่มี ก็คงยากที่จะผลักดันให้จบในสภาชุดนี้ได้

Related Posts

Send this to a friend