POLITICS

‘ฝ่ายค้าน’ จวกรัฐบาลออก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ

อ้างเหตุอุปกรณ์ไม่พร้อม ไม่ถือว่าฉุกเฉิน ขีดเส้นครม.ส่งสภาพิจารณาก่อนศุกร์นี้ เล็งยื่น ป.ป.ช.เอาผิด ส่งศาล รธน. ตีความ

วันนี้ (22 ก.พ. 66) ที่อาคารรัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าวกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อเลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 4 มาตรา ออกไปถึงวันที่ 1 ต.ค. จากเดิมที่จะประกาศใช้ในวันที่ 22 ก.พ. ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พ.ร.บ.ป้องกันการซ้อมทรมานฯ ผ่านความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายผ่านระบบรัฐสภาแปลว่ากระบวนการตรากฎหมายมีความรอบคอบในทุกเรื่อง และเห็นความจำเป็นในการกำหนดวันบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือวันที่ 22 ก.พ. และกำหนดให้มี 120 วันหรือ 4 เดือนในการเตรียมพร้อมบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับนี้

แต่ ครม. ได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ออก พ.ร.ก. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยเลื่อนวันบังคับใช้ไปเกือบ 9 เดือน เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย ทั้งยังขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

นพ.ชลน่าน ชี้ว่า การตรา พ.ร.ก. นั้น รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องมีเหตุ คือ เรื่องภัยพิบัติต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หรือการป้องกันภัยพิบัติ ครม.ต้องเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นเร่งด่วน จึงจะประกาศเป็น พ.ร.ก.ได้ แต่การที่ ครม. อ้างความไม่พร้อมของหน่วยปฏิบัติและอุปกรณ์ มาเป็นเรื่องเร่งด่วนความจำเป็นถือว่าไม่เป็นเหตุผลและไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อดังกล่าว การออก พ.ร.ก.เช่นนี้ จึงไม่น่าชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

นพ.ชลน่าน ย้ำว่า ระหว่างนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมสภาฯ อยู่ การออก พ.ร.ก.จึงต้องนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ โดยไม่ชักช้า คือการเปิดประชุมสัปดาห์ต่อไปหลังจากประกาศใช้ พ.ร.ก. มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ จึงขอเรียกร้องให้ ครม. นำ พ.ร.ก.นี้เข้าสู่วาระการประชุมสภาโดยเร็ว แม้จะเหลือเวลาของวาระสภาอยู่น้อย แต่ก็ยังกำหนดวันพิจารณาได้ทันทั้งสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา จะนัดประชุมเพิ่มในวันหยุดวันที่ 17-18 ก.พ. ก็ยังได้

“ครม.มาเกรงพวกเราว่าจะประชุมไม่ทันได้อย่างไร หน้าที่เราคือหน้าที่เรา หน้าที่ท่านคือแค่ส่ง พ.ร.ก.มาเท่านั้น จึงสังเกตได้ว่า เหตุผลที่ท่านไม่ส่งมามีอะไรลึกลับซ่อนเงื่อนหรือไม่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ต่อให้สนับสนุนรักชอบรัฐบาลขนาดไหน ก็ไม่กล้าฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และมั่นใจว่ารัฐสภาจะไม่อนุมัติ พ.ร.ก.นี้”

ด้าน สมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตลอด 120 วันที่ผ่านมารัฐบาลไม่เตรียมการอะไรเลย และเมื่อ 14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ รัฐบาลก็มอบของขวัญคือเลื่อนการประกาศใช้บางมาตราไปจนถึง 1 ต.ค. ซึ่งล้วนแต่เป็นมาตราที่สำคัญทั้งสิ้น เพราะเกี่ยวกับการบันทึกภาพเสียงระหว่างควบคุมตัว

สมชัย ได้เรียกร้องให้ ครม. ส่ง พ.ร.ก. มายังที่ประชุมสภาฯ โดยเร็ว คือภายในสัปดาห์นี้ ให้ทัน 27-28 ก.พ. ก็ได้ และถ้าเรียกประชุมไม่ทันในสมัยประชุม ก็ยังขอให้สภาฯ เปิดประชุมวิสามัญ ก่อน 23 มี.ค. ที่จะหมดวาระสภาฯ ก็ได้

และถ้า ครม. ไม่แสดงความตั้งใจที่จะส่ง พ.ร.ก.มายังสภาฯ ตนจะใช้สิทธิของประชาชนยื่นเรื่องต่อป.ป.ช.ให้ถอดถอน ครม. จากตำแหน่งทั้งคณะ เนื่องจากมีความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย หาก ครม. ไม่ส่งมาในวันศุกร์นี้ ตนจะยื่น ป.ป.ช.แน่นอน

อีกทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้สิทธิของ ส.ส.อภิปรายในที่ประชุมสภาฯ ถึงความถูกต้องเหมาะสมของ พ.ร.ก. นี้ว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไร และรวบรวมรายชื่อ 1 ใน 5 ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ก.ฉบับนี้

Related Posts

Send this to a friend