POLITICS

‘เทวัญ’ คัมแบ็ค นั่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ‘กำนันอู๊ด’ เลขาธิการพรรค

‘เทวัญ’ คัมแบ็ค นั่งหัวหน้าพรรค ‘ชาติพัฒนากล้า’ ยืนยัน นโยบายเน้นเศรษฐกิจและปากท้องเป็นหลัก ด้าน ‘กำนันอู๊ด’ รั้งเลขาธิการพรรค ส่วน ‘สุวัจน์’ ยังเป็นประธานพรรคตามเดิม

วันนี้ (21 ส.ค. 66) เวลา 10.00 น. พรรคชาติพัฒนากล้า จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกพรรค โดยมีแกนนำและกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าพรรค นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคฯ นายประสาท ตันประเสริฐ รองหัวหน้าพรรค เข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมเซ็นทาราโคราช จ.นครราชสีมา โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย รายงานผลการเลือกตั้งทั่วไป 2566 การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งคณะ รวมถึงตำแหน่งหัวหน้าพรรค

นายเทวัญ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหารพรรคทั้ง 33 คน ให้ความไว้วางใจให้ตนเป็นหัวหน้าพรรค ส่วนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานพรรค มีนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เป็นรองหัวหน้าพรรค ส่วนชื่อพรรค ยังคงเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าตามเดิม

นายเทวัญ กล่าวถึงนโยบายการทำงานว่า ต้องรอดูสถานการณ์การเมืองก่อนว่า การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และต่างประเทศจะมากขึ้น ส่วนพรรคชาติพัฒนากล้า ยังคงเน้นเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ

“จริง ๆ วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็หวังเป็นอย่างยิ่งในฐานะพรรคอันดับสอง เพราะพรรคอันดับหนึ่ง ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับสอง ที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งพรรคชาติพัฒนากล้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ทำให้การเมืองนิ่ง” นายเทวัญ กล่าว

ขณะเดียวกัน นายเทวัญ ยังกล่าวขอบคุณชาวโคราช ที่ยังให้การสนับสนุนพรรคชาติพัฒนากล้า ถึงแม้จะไม่ได้ สส.ในจังหวัดก็ตาม ยืนยันว่า จะยังทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนชาวโคราชเหมือนเดิม

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่นี้ ประกอบด้วย
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1
นายอดุลย์ เลาหพล รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2
นายสมศักดิ์ กาญจนาวัฒนา รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3
นายปกครอง ผาสุขยืด รองหัวหน้าพรรค คนที่ 4
นายสุเมธ ศรีพงษ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 5
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค คนที่ 6
พ.ต.อ.พณา เจือเพ็ชร์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 7
นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 8
นางบุษรา เสนะวีณิน รองหัวหน้าพรรค คนที่ 9
นายประสาท ตันประเสริฐ เลขาธิการพรรค
นายสมบัติ กาญจนวัฒนา รองเลขาการพรรค คนที่ 1
นายอรัญ พันธุมจินดา รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2
น.ส.อัครวรรณ เจริญผล รองเลขาธิการพรรค คนที่ 3
น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 4
พล.ต.ธชา จินตวร รองเลขาธิการพรรค คนที่ 5
นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 6
นายนนทรัฐ ขจีกุล นายทะเบียน
นางอัญชลี บุสสุวัณโณ เหรัญญิก
นางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค
นายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ รองโฆษกพรรค คนที่ 1
นางสาวมสารัศม์ อื้อศรีวงศ์ รองโฆษกพรรคคนที่ 2

Related Posts

Send this to a friend