POLITICS

กมธ.พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เคาะปลูกกัญชาขนาดครัวเรือนได้ไม่เกิน 10 ต้น

กมธ.พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เสียงข้างมาก เคาะ ปลูกกัญชาขนาดครัวเรือนได้ไม่เกิน 10 ต้น หรือมากกว่าได้ในกรณีเป็นผู้ป่วยตามใบสั่งเเพทย์ ขนาดกลาง 5 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ไร่ ขนาดใหญ่ที่มากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป จะถือว่าเป็นผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีผลตอบแทนต่อรัฐ และประเทศชาติมากขึ้น

วันนี้ (20 มิ.ย. 65) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…. พร้อมด้วย นายเเพทย์ เทวัญ ธานีรัตน์ เลขานุการกมธ.ฯ นายอภิวัฒน์ จ่าตา ที่ปรึกษากมธ.ฯ ร่วมแถลงความคืบหน้า ความเห็น และการดำเนินไปของร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในช่วงสุญญากาศที่ยังไม่มีกฎหมายออกมา

ประการที่ 1 คณะกรรมาธิการขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน และสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องของความระมัดระวังในการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงสถานศึกษา และคณะกรรมาธิการเห็นพ้องต้องกันว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะควบคุมการใช้กัญชาอยู่แล้ว ซึ่งสอดรับกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ควบคุมไม่ให้มีการใช้กัญชาในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเตรียมร่างอยู่ใน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู่แล้ว

ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสถานศึกษาทุกแห่ง ได้มีความคลายกังวลใจว่า คณะกรรมาธิการทั้งหมดได้รับรู้ และมีความคิดเห็นไม่ต่างกันในเรื่องของการควบคุมการดูแลใช้กัญชาอย่างเหมาะสมที่สุด สำหรับการป้องกันการเข้าถึงของเด็ก และเยาวชน

ประการที่ 2 กรรมาธิการได้ทราบอยู่แล้วว่า กัญชา มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ขณะนี้ได้มีการเข้าถึงด้วยการคลิ๊กจำนวนครั้ง ถึงเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย. 65) จำนวน 39 ล้านครั้ง และมีผู้จดแจ้งในการขอปลูกกัญชาไม่ต่ำกว่า 9 แสนราย ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมาก เมื่อพิจารณาจากโพลแล้ว ก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่ามีประชาชนได้ตระหนัก และเข้าใจในเรื่องของความต้องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อสุขภาพ และข้อห่วงใยของประชาชนกับความกังวลของเยาวชน ทางกรรมาธิการก็จะคลี่คลายให้ได้อย่างแน่นอนในท้ายที่สุด

ประการที่ 3 เรื่องความคืบหน้าของหลักการ ที่ทางกรรมาธิการจะวางกรอบ และการพิจารณา คือ

1) การปลูกในครัวเรือน ในอนาคต จะเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อ 1 ครัวเรือน ทางกรรมาธิการเสียงข้างมากปัจจุบันนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น หมายถึงว่า ประชาชนสามารถปลูกใช้เองในครัวเรือนได้ และก็สามารถเป็นสมุนไพรใช้ในบ้านได้ไม่เกิน 10 ต้น นี่คือความคืบหน้าที่เตรียมที่จะออกมากับร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่มีการแก้ไขคือ กำหนดจำนวนต้นให้มีความชัดเจน

2) ความคล่องตัว และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นรายเล็กรายน้อย ได้ประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจจาก พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โดยทางกรรมาธิการได้มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นฉันทามติว่า จะมีเรื่องกัญชา กัญชง ทางเศรษฐกิจเพื่อเป้าหมายไม่ใช่แค่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน และประชาชนคนเล็กคนน้อยจะต้องมีความคล่องตัว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ยิ่งมีขนาดกลาง และขนาดใหญ่มากขึ้น ก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการ และผลตอบแทนให้กับประเทศมากขึ้น ในเบื้องต้นนั้นได้กำหนดขนาดจำนวนการปลูกทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็กของประชาชนที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวที่สุด ลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด และลดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด หรืออาจจะไม่มีเลย ซึ่งในเบื้องต้นทางกรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควรจะมี ก็คือปลูกเพื่อทางเศรษฐกิจ ไม่เกิน 5 ไร่ ขณะเดียวกันขนาดกลางที่จะเริ่มมีขั้นตอนตามสมควร คือ 5 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ เรากำหนดเอาไว้ คือมากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป จะถือว่าเป็นผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีผลตอบแทนต่อรัฐ และประเทศชาติมากขึ้น

สรุปคือ จะต้องทำให้คนเล็กคนน้อยได้มีโอกาสเกิด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด หรือไม่มี ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบต่อการแบ่งปันทางสังคมให้มากกว่าคนเล็กคนน้อย

ประการที่ 4 ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางกรรมาธิการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการสนับสนุนประโยชน์ทางการแพทย์สูงสุด โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองในฐานะการปลูกเพื่อทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของตัวเองในการปรุงยาเฉพาะรายนั้น อยู่ในฐานะเพียงแค่จดแจ้งเท่านั้น ซึ่งจะเหมือนกับผู้ประกอบการทางธุรกิจขนาดเล็กคือ ไม่เกิน 5 ไร่ ก็เพียงแค่การจดแจ้ง หรืออำนวยความสะดวกในการอนุญาตที่คล่องตัว ให้ได้เร็วที่สุด และขั้นตอนน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ นายปานเทพ กล่าวอีกด้วยว่า ความคืบหน้านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับความห่วงใยจากพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณความเห็นทุกท่าน ที่จะมาช่วยการทำให้ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง เป็นร่างที่ดีที่สุดของประเทศ และจะดีที่สุดในประวัติการณ์ เชื่อว่าไม่เพียงประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพเท่านั้น แต่จะนำพาในการพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งสำคัญที่สุดของประเทศ

ด้าน นายเเพทย์ เทวัญ ธานีรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พศ…. กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมคณะกรรมาธิการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ให้ความสนใจ และมีเจตนารมณ์ที่จะให้ กฎหมายออกไปในทางที่บวก

Related Posts

Send this to a friend