POLITICS

‘เศรษฐา’ สั่ง ‘สุดาวรรณ’ เชิญ กัมพูชา ลาว เวียดนาม คุยกระตุ้นท่องเที่ยว

‘เศรษฐา’ สั่ง ‘สุดาวรรณ’ เชิญ กัมพูชา ลาว เวียดนาม คุยกระตุ้นท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

วันนี้ (19 ธ.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ โดยสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ เร่งรัดสร้างสถานกงสุลที่เมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก พร้อมสั่งการ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพใหญ่ เรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ตนเองจะพบกับนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลการตรวจคนเข้าเมือง และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ดูแลความสะอาด จัดหาห้องน้ำให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ครอบคลุมการเสียชีวิตชดเชยไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีเกิดอุบัติเหตุชดเชยให้ตามจริงไม่เกิน 5 แสนบาท พร้อมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดระเบียบบริการสาธารณสุขและบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว หากมีความจำเป็นให้ใช้งบกลางก็ต้องเสนอมาตามขั้นตอน

Related Posts

Send this to a friend