POLITICS

‘ศุภชัย ยัน ‘อนุทิน’ รับโอนหุ้นคืนถูกต้องตามฎหมาย

‘ศุภชัย ยัน ‘อนุทิน’ รับโอนหุ้นคืนถูกต้องตามฎหมาย แจ้ง ป.ป.ช. และโอนหุ้นให้บริษัทจัดการทรัพย์สินแทน หลังเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้

วันนี้ (19 ก.ย. 66) นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับโอนหุ้น บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) สัดส่วน 10.2955 % คืนจาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร โดยระบุว่า เมื่อฟังข่าวนี้แล้วประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่านายอนุทินทำผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะตามกฎหมายระบุว่า คนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ แต่มีข่าวที่บอกว่าโอนหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ความจริงคือตามกฎหมาย กำหนดว่าบุคคลใดที่รับตำแหน่งรัฐมนตรี ถ้าถือหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และประสงค์ที่จะถือหุ้นนั้นต่อ ตามกฎหมายระบุว่า จะต้องมอบให้กับบริษัทที่รับจัดการทรัพย์สิน เข้าไปถือหุ้น และบริหารหุ้นแทน

ในขณะที่นายอนุทิน เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตรี ก็ดำเนินการไปตามกฎหมาย คือโอนหุ้นให้กับบริษัทเข้ามาจัดการทรัพย์สินแทน แต่เมื่อพ้นจากตำแหน่ง บริษัทที่จัดการทรัพย์สินก็โอนหุ้นคืนให้กับนายอนุทิน เมื่อได้รับโอนหุ้นคืนมา ก็จะปรากฏตามข่าวที่เห็น แต่ความจริงคือ หลังจากที่นายอนุทินเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยการโอนหุ้นต่อไปยังบริษัทจัดการทรัพย์สินแล้ว จึงขอยืนยันว่า วันนี้ที่มีข่าวออกมาจะทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่านายอนุทินทำผิดกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ ซึ่งตนเองขอยืนยันว่า นายอนุทินดำเนินการถูกต้อง ซึ่งได้แจ้งกับ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน และโอนหุ้นให้กับบริษัทจัดการทรัพย์สินแล้วเรียบร้อย

Related Posts

Send this to a friend