POLITICS

‘กัณวีร์’ ชู “มนุษยธรรมนำการเมือง” จำเป็นเร่งด่วน

ต่อการปรับโครงสร้างการเมืองไทย หวังเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย

วันนี้ (19 ส.ค. 66) นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความเนื่องในวันมนุษยธรรมโลก โดยระบุว่า วันมนุษยธรรมโลกปีนี้อยากขอให้การเมืองไทยนำหลักการ “มนุษยธรรมนำการเมือง” มาปรับใช้อย่างเร่งด่วน

“เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ปีที่แล้วในวันมนุษยธรรมโลก ผมได้รำลึกถึงคุณ Sérgio Vieira de Mello ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของผมในการทำงานด้านมนุษยธรรมและสันติภาพ สำหรับปีนี้ผมจึงขออุทิศวันมนุษยธรรมโลกให้กับความจำเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนการปรับโครงสร้างการเมืองไทยโดยใช้หลักการ “มนุษยธรรมนำการเมือง”

นายกัณวีร์ ระบุว่า การเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมา ระบบการเมืองการปกครองที่บิดเบี้ยว เป็นสิ่งที่คู่กับระบอบประชาธิปไตยไทยมาเป็นเวลา 91 ปี นี่คือสิ่งย้ำเตือนถึงความผิดพลาดของความพยายามในประวัติศาสตร์การสร้างประชาธิปไตยไทย การใช้หลัก “ทหารนำการเมือง” “รัฐราชการนำการเมือง” “เศรษฐกิจนำการเมือง” ฯลฯ ไม่ตอบโจทย์ต่อการปักเสาหลักประชาธิปไตยในประเทศไทย

“สิ่งที่น่าแปลก คือ ทำไมความเข้าใจง่าย ๆ ในคำนิยามพื้นฐานของคำว่า “ประชาธิปไตย” มันถึงยากเย็นต่อความเข้าใจของนักการเมืองและพรรคการเมืองของไทยผู้ซึ่งเสนอตัวมาเป็นผู้รับใช้ประชาชน ??”

นายกัณวีร์ ย้ำว่า ทำไมถึงไม่เข้าใจหัวใจสำคัญของ “ประชาธิปไตย” ที่ต้อง “นำประชาชนมาเป็นศูนย์กลางเป็นลำดับแรกสุด นำความต้องการสูงสุดของประชาชนมาเป็นตัวตั้งในการดำเนินงานทางการเมืองทั้งปวง”

“แค่นี้สั้น ๆ น่าจะเข้าใจง่ายนะผมว่า หากเรามีความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้ กฎและกติกาทางการเมืองต่าง ๆ จะไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกีดขวางการเดินหน้าการสร้างประชาธิปไตยในไทย”

นายกัณวีร์ เปิดเผยว่า ตนได้เสนอ ‘หลักการมนุษยธรรมนำการเมือง’ มาตั้งแต่การเข้ามาทำงานการเมืองแรก ๆ เพราะทราบดีว่า การเมืองไทยผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการที่ได้ทำงานในภาวะฉุกเฉินและภาวะสงครามที่ใช้หลักการมนุษยธรรมเป็นเกราะป้องกันในการทำงานและช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยมาโดยตลอดและทำได้จริง คนสามารถยืนด้วยขาตัวเอง และเดินได้เองอย่างเข้มแข็ง อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงคิดว่าหลักการมนุษยธรรมนี้ ต้องนำมาปรับใช้กับการเมืองไทยอย่างจริงจัง

“การเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อกำหนดนโยบาย กติกา แผนงาน และโครงการ ในการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของคนที่เราทำงานให้เป็นสิ่งแรกที่ต้องยึดมั่น โดยต้องดำเนินงานทุกอย่าง อย่างไม่เอนเอียง โดยต้องนำตัวเราเองผู้ซึ่งรับใช้ประชาชนออกจากความต้องการของกลุ่มก้อนทางผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะมามีอิทธิพลเหนือความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทั้งนี้ ผู้รับใช้ประชาชนต้องไม่เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มใดๆ และการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนต้องเป็นอิสระไม่ถูกควบคุมจากกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ นอกเหนือจากความต้องการของประชาชน“

นายกัณวีร์ ย้ำว่า เนื่องในวันมนุษยธรรมโลก จึงอยากเห็นการนำหลักการของงานด้านมนุษยธรรมมาปรับใช้กับการนำมาซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตยในประเทศไทย และหากเป็นได้อยากเห็นว่าหลักการมนุษยธรรมนำการเมืองนี้ควรเป็นธรรมนูญพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อคำนึงต่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน จนเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยของไทยต่อไป

“สุขสันต์วันมนุษยธรรมโลกครับทุกท่าน” กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม

Related Posts

Send this to a friend