POLITICS

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดระเบียบการจราจรถนนเจริญนคร

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน สำนักงานเขตคลองสาน สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร และไอคอนสยาม จัดโครงการ “จัดระเบียบการจราจรเส้นทางตัวอย่างถนนเจริญนครเพื่อประชาชน” แก้ปัญหาการจราจรติดขัดและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะที่ทำผิดกฎหมายจราจร ดำเนินโครงการทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2566 ณ ถนนเจริญนคร รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

พล.ต.ต. มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 (ผบก.น.8) กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เขตคลองสานที่ได้รับผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัด และประชาชนที่ต้องเดินทางด้วยรถโดยสารที่สัญจรผ่านถนนเจริญนคร แก้ไขผลกระทบจากรถโดยสารบางคันที่จอดกีดขวางการจราจร รวมไปถึงการร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อยกระดับการจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะที่ไม่ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งยังช่วยลดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร และไม่ใช้มาตรามิเตอร์ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่ใช้บริการ

นายอนนต์ อัตถวิบูลย์ รักษาการผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะปฏิบัติตามกฎจราจรและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend