POLITICS

สภาฯ ไฟเขียว ไม่ตัดงบ ‘กลาโหม’ รายมาตรา

สภาฯ ไฟเขียว ไม่ตัดงบ ‘กลาโหม’ รายมาตรา ‘เพื่อไทย’ หวั่นศุกร์นี้ถกไม่จบ ‘ชาติไทยพัฒนา’ ขอเร่งเครื่องลงมติ

วันนี้ (18 ส.ค. 65) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ จนถึงมาตรา 8 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน ลุกขึ้นหารือประธานฯ ว่า ไม่ติดใจที่จะปิดการประชุม แล้วเปิดประชุมใหม่ในช่วงเช้า แต่จะทำให้เสียเวลารอองค์ประชุมครบในเช้าวันใหม่ เกรงว่าในวันศุกร์จะมีปัญหาพิจารณาไม่จบได้ เพราะที่ผ่านมาก็เดินหน้าได้ช้า หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มประชุมในวันหยุดหรือวันจันทร์ก็สุดแท้แต่ประธานฯ พร้อมย้ำว่าควรมีการเปิดโอกาสให้ซักถามเพิ่มเติมหลังกรรมาธิการฯ ชี้แจง เนื่องจากยังมีข้อมูลบางส่วนที่ถามไปแล้วยังไม่กระจ่าง

ทว่า นายสมัคร ป้องวงศ์ ส.ส. จังหวัดสมุทรสาคร พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลุกขึ้นท้วงว่า ควรเร่งรัดไปสู่การลงมติเลย เพราะหมดช่วงอภิปรายแล้ว จะมาช้าอยู่เพราะเหตุนี้ก็จะไม่ควร ประธานฯ จึงย้ำว่าได้ปิดการอภิปรายไปแล้ว และขอตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อเข้าสู่การลงมติ

ในที่สุด เวลา 10:22 น. ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก ให้ไม่ต้องแก้ไขงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ด้วยคะแนนเสียง 216 ต่อ 83 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

Related Posts

Send this to a friend