POLITICS

สอบ. ยื่นหนังสือถึง กสม. กรณี ดีล ทรู-ดีแทค หวั่น ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

วันนี้ (17 ต.ค. 65) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค และอดีต กสทช. เครือข่ายสลัม 4 ภาค และภาคประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านความกังวลในเรื่องการควบรวมค่ายมือถือระหว่างทรู – ดีแทค

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่าการควบรวมเครือข่ายมือถือจะทำให้การพัฒนาประเทศล้าหลังนับ 10 ปี ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ และเอกชนจะขาดแรงจูงใจในการแข่งขันน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบที่มากกว่าแค่ผู้บริโภค แต่กระทบถึงสิทธิมนุษยชนสากล จึงอยากให้ กสม. ส่งความเห็นไปยัง กสทช. ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวันที่ 20 ต.ค.นี้ อยากให้คำนึงถึงมติเรื่องผลกระทบเรื่องมนุษยชนด้วย คำนึงถึงธรรมาภิบาลของบริษัทเอกชน ทุกบริษัทมีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มิติเหล่านี้กรรมการสิทธิน่าจะมีความเห็นที่ดีในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

นางสาวสุภิญญา ระบุต่อว่า กสทช.เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจเด็ดขาดในตัวเอง สามารถมีมติมีผลผูกพันทางปกครอง เพราะฉะนั้นก็ยากที่องค์กรอื่น ๆ จะไปคัดค้านอำนาจของกสทช. แต่การแสดงความเห็นอาจทำให้ กสทช. ตัดสินใจในทางที่ถูก และลดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องน้อยลง องค์กรที่ยับยั้งอำนาจของ กสทช. ได้คือศาลปกครองที่มีอำนาจในการตัดสินชี้ขาด

“จะมีเครือข่ายภาคประชาชนไปจับตาดูการลงมติในวันนั้น รณรงค์ให้โหวตโน แต่ไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรทางกสทช. ก็โดนฟ้อง อยู่ที่ว่าเอกชนหรือภาคประชาชนจะฟ้อง เป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ และไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ขอให้อยู่ในพื้นฐานประโยชน์สาธารณะของประชาชน ด้วยข้อมูล ด้วยเหตุผล”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมถึงการเคลื่อนไหวหลัง กสทช. ลงมติ นางสาวสุภิญญา ระบุว่า ต้องรอดูมติก่อนว่าออกมาแบบไหน ถ้าออกมาเป็นเอกฉันท์ให้ควบรวมได้ ก็จะยากต่อภาคประชาชนในการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง แต่ถ้าคะแนนเสียงออกมาใกล้เคียงกันจะเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค ทำให้เราต่อรองต่อศาลได้มากขึ้น

Related Posts

Send this to a friend