POLITICS

รองโฆษกรัฐบาล เผย สถานการณ์ว่างงานของไทยดีขึ้น

รองโฆษกรัฐบาล เผย สถานการณ์ว่างงานของไทยดีขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

วันนี้ (17 ก.ย. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์การมีงานทำและการว่างงานของกำลังแรงงานในประเทศโดยต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินนโยบายและมีมาตรการที่เหมาะสม โดยพบว่า ภาวะการมีงานทำและการว่างงานในภาพรวม ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่แต่ละภาคส่วนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานสถานการณ์ผู้มีงานทำล่าสุด ณ เดือน ก.ค. 65 ว่า จากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.64 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 16.63 ล้านคน เช่น อยู่ระหว่างการศึกษา หรือเป็นผู้พิการทุพพลภาพ และอยู่ในกำลังแรงงาน 40.01 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ เป็นผู้มีงานทำ 39.48 ล้านคน ว่างงาน 5.14 แสนคน และรอฤดูกาลอีก 2 หมื่นคน

น.ส.ไตรศุลี ยังกล่าวอีกว่า การว่างงานในเดือนก.ค. ที่ 5.14 แสนคน หรือร้อยละ 1.3 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ปรับตัวลดลงจาก 5.80 แสนคน หรือร้อยละ 1.4 ในเดือน มิ.ย.65 และนับเป็นจำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดนับแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ว่างงานสูงสุดที่ 8.70 แสนคน หรือร้อยละ 2.25 ในไตรมาสที่3/64

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อสัปดาห์ในเดือน ก.ค. พบว่า มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น สะท้อนถึงแนวโน้มที่แรงงานจะมีรายได้จากการทำงานมากขึ้นด้วย โดยข้อมูลล่าสุด ยังพบว่า กลุ่มผู้ทำงานตั้งแต่ 35-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวน 26.80 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 26.75 ล้านคนในเดือนมิ.ย. ขณะที่ผู้มีงานทำ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีจำนวน 7.01 ล้านคน เพิ่มจาก 6.52 ล้านคนในเดือนมิ.ย.65 สำหรับผู้ทำงานน้อยกว่า35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวน 5.67 ล้านคน ลดลงจาก 6.63 ล้านคนในเดือนมิ.ย.

“รัฐบาลไม่เพียงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ได้ติดตามภาวะการมีงานทำหรือการว่างงานของประชาชนในภาพรวมเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ จากทุกหน่วยงาน เช่น การออกโครงการให้ผู้ประกอบการคงการจ้างงาน การมีมาตรการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งขณะนี้ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการกลับมามีงานทำของประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

Related Posts

Send this to a friend