POLITICS

‘เพื่อไทย’ เสนอแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับ ผ่าตัดระบบแบ่งเขต-คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

‘เพื่อไทย’ ฉายเดี่ยวยื่นประธานรัฐสภา เสนอแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับ ผ่าตัดระบบแบ่งเขต-คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรค ยื่นร่างเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับของพรรคเพื่อไทย ถึงประธานรัฐสภา หลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.ทำให้เขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้น รวมถึงระบบบัตรเลือกตั้ง ที่กลับไปใช้บัตร 2 ใบ จึงจะต้องแก้ไขให้มีกฎหมายมีความสอดคล้องกัน 

นายแพทย์ชลน่าน ชี้แจงรายละเอียดถึงการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า ได้มีการเสนอแก้ไขหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง ให้เป็นหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ และได้มีการแก้ไขการกำหนดเขตเลือกตั้ง โดยให้กำหนดเขตที่ติดต่อกัน และมีสัดส่วนประชากรใกล้เคียงกัน เป็นเขตการเลือกตั้ง รวมถึงการคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้เป็นสัดส่วนโดยตรง สัมพันธ์กับคะแนนของทุกพรรค หากมีเศษเหลือ เมื่อคำนวณแล้ว ยังไม่ครบจำนวน จะต้องพิจารณาตามจำนวนเศษทศนิยมที่เหลือที่มากที่สุดก่อน 

ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น นายแพทย์ชลน่าน คาดว่า คณะรัฐมนตรี จะไม่มีการเสนอแก้ไข แต่พรรคเพื่อไทย เห็นว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจำนวน ส.ส. จึงควรแก้ไขให้สอดคล้องกันด้วย โดยเฉพาะ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองประจำเขต โดยยังคงยืนยันเจตนารมณ์การทำไพรมารีโหวต แต่วิธีการได้เสนอให้ใช้สาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพียงแห่งเดียว ก็สามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น แทนการกำหนดให้มีสาขาทุกเขตเลือกตั้ง รวมถึงข้อจำกัดค่าบำรุงสมาชิกพรรคการเมือง ที่พรรคเพื่อไทย เสนอให้ยกเลิกการจัดเก็บค่าบำรุง โดยให้แต่ละพรรคการเมือง ไปกำหนดการชำระค่าสมาชิกเองตามความเหมาะสม รวมถึงการยกเลิกการวางนโยบายการหาเสียง ที่จะต้องไปพิจารณากรอบวินัยการเงินการคลัง แหล่งรายได้ เป็นต้น รวมถึงการยกเลิก และแก้ไขข้อจำกัดอื่น ๆ

Related Posts

Send this to a friend