POLITICS

นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบเรื่องการเมือง กรณีสภาฯ ล่ม อมยิ้มแทนคำตอบกระแสชิงยุบสภาก่อนครบวาระ 8 ปี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีสภาฯ ล่ม วานนี้ว่า ในสภาก็เป็นเรื่องของสภา ซึ่งประธานรัฐสภาก็ตอบไปแล้ว

ส่วนเรื่องการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาล ว่าจะต้องแต่งตั้งคนใหม่หรือไม่ เพราะนายธนกร วังบุญคงชนะ จะต้องไปขึ้น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ว่าตอนนี้ยังทำงานได้อยู่ ไม่มีปัญหาอะไร

ระหว่างเดินออกจากโพเดียม สื่อมวลชนถามถึง กระแสข่าวการยุบสภาก่อนครบวาระ 8 ปี นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่หันมามองสื่อพร้อมอมยิ้ม ก่อนเดินออกไป

Related Posts

Send this to a friend