POLITICS

‘อรรถวิชช์’ ยื่นศาลปกครอง เพิกถอนแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.กทม. ผิดกฎหมาย

‘อรรถวิชช์’ ยื่นศาลปกครอง ร้องเพิกถอนแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.กทม. รวมแขวงเป็นเขตเลือกตั้งผิดกฎหมาย พบรวมแขวงล้วน ไม่มีเขตหลักถึง 13 เขตเลือกตั้ง วิธีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ประชาชนสับสน

วันนี้ (16 มี.ค. 66) ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 27(1) กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตให้ “รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง” ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีอำเภอหลักอยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ปรากฎว่าการแบ่งเขตที่ออกมา มีการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขต (อำเภอ) หลัก มาเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ ตัวอย่างเช่น เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้องของเขตหลักสี่ และแขวงลาดยาว แขวงจตุจักร แขวงจอมพล ของเขตจตุจักร , เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย แขวงอนุสาวรีย์ของเขตบางเขน และแขวงจันทรเกษม แขวงเสนานิคม ของเขตจตุจักร และแขวงตลาดบางเขนของเขตหลักสี่ และยังมีเขตเลือกตั้งอื่นๆ ที่เป็นการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตหลักถึง 13 เขตเลือกตั้ง ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 8,9,12,13,17,18,19,21,26,27,28,29, และ 30 ซึ่งเป็นการรวมแขวงต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง ไม่ได้รวมอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27(1)

“การรวมแขวงข้ามเขตแบบนี้ ถือเป็นการกระทบสิทธิประชาชน ทำให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะการแบ่งเขตใหม่ 33 เขตครั้งนี้ เหมือนกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมเพียง 4 เขตเลือกตั้งเท่านั้น” ดร.อรรถวิชช์ กล่าว

ดร.อรรถวิชช์ ยังชี้ว่า มาตรา 27(1) ยังกำหนดหลักการสำคัญเรื่อง “การเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน” แต่ปรากฎว่าการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร มีเขตเลือกตั้งที่เคยเป็นเขตเลือกตั้งมาก่อนเพียง 4 เขตเลือกตั้งเท่านั้น ถือเป็นการแบ่งเขตที่ไม่ได้ยึดถึงหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเดินทางมายื่นต่อศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วน เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

Related Posts

Send this to a friend