POLITICS

‘อนุทิน’ มอบนโยบาย กปภ. น้ำประปาต้องดื่มได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย

‘อนุทิน’ มอบนโยบาย กปภ. น้ำประปาต้องดื่มได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย หวังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ลดภาระให้ประชาชน

วันนี้ (15 พ.ย. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ มอบนโยบาย ‘น้ำประปาต้องดื่มได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย’ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ลดภาระให้ประชาชน

นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องขยายเครือข่ายการส่งน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมอบหมายให้ไปหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนเพื่อหาแหล่งน้ำดิบ และเร่งศึกษาการใช้แหล่งน้ำจากเขื่อนเชี่ยวหลานให้เดินท่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

“ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ให้สะอาดดื่มได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรเป็นหน้าที่ที่ผู้ว่าการฯ และผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งทุกท่านได้ทำอยู่แล้ว เป็นภารกิจสำคัญของเราในการที่ช่วยทำให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาจาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน เพื่อแก้ปัญหาประชาชนเบื้องต้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว

Related Posts

Send this to a friend