POLITICS

นายกฯ เยี่ยมโครงการพระราชดำริภูพาน ชื่นชม สัตว์ 4 ดำ มหัศจรรย์

นายกฯ เยี่ยมโครงการพระราชดำริภูพาน ชื่นชม สัตว์ 4 ดำ มหัศจรรย์ สร้างรายได้ให้ชุมชน ทักหมูดำอย่างกันเอง ยอมรับเหนื่อยใจ เพราะห่วง ปชช.

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และคณะ เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร แหล่งความรู้ที่สําคัญในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ศึกษาและพัฒนาวิจัยพันธุ์สัตว์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ดํา หมูดํา วัวดํา และกระต่ายดํา จนเป็นที่รู้จักกันว่า 4 ดํา มหัศจรรย์ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงการพัฒนาวิจัยด้านปศุสัตว์ต่างๆ ด้วยความสนใจ รวมถึงการพัฒนาวิจัยพันธุ์สัตว์ทั้ง 4 ชนิด โดยชื่นชมว่าเป็นการดำเนินการที่ดี และสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆ ได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมปศุสัตว์มูลค่าสูง

นายกรัฐมนตรี ได้มอบพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร ซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นที่ระลึกสำหรับเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรี พูดกับหมูดำ ว่า “ว่าไงลูกเฮ๊ย” และ ”เฮ๊ยลูก ทำตัวดีๆ นะ”

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับ ว่า​ วันนี้เรามีวิกฤตซ้ำ 2 อย่าง คือ สถานการณ์โควิด-19 และสงคราม รัฐบาลเชื่อว่าเราจะเข้มแข็งสู้ต่อไปได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือใจต้องสู้และอดทน โดยรัฐบาลจะดูแลให้มากที่สุด และเชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นไปได้ อาจจะลำบาก อาจจะเหนื่อย ตนก็เหนื่อย เหนื่อยใจ ด้วยความเป็นห่วงประชาชนทุกคน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน นายกฯ มีครอบครัว 70 ล้านคน ก็จะพยายามทำให้ทุกคนให้ได้และมีความสุขทั้งหมด

ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประชาชน ทั้งนี้ นายกนัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้กำลังใจขออย่าท้อแท้ จะต้องสู้ไปด้วยกัน”

Related Posts

Send this to a friend