POLITICS

รมว.ดีอีเอสเล็งดึงเอกชนส่งเสริมเกษตรกรเพิ่ม รายได้จากสมาร์ทฟาร์ม

‘ชัยวุฒิ’ รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมทรูดิจิทัลพาร์ค หารือแนวทางขยายความร่วมมือกับเอกชน นำเทคโนโลยี AI และ IoT หนุนเกษตรกรใช้ในสมาร์ทฟาร์มเพิ่มรายได้ พร้อมส่งความรักให้นายกรัฐมนตรี  ยืนยันเสียงพรรคร่วมยังเหนียวเเน่น เดินหน้าทำงานต่อเพื่อประชาชน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ไปเยี่ยมชมทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาโอกาสและขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับภาคเอกชน ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และไอโอที (IoT) มาขยายผลส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์กับประชาชนในการเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร โดยมองถึงการขยายผล ในเรื่องของการทำฟาร์มอัจฉริยะ (สมาร์ท ฟาร์ม) และการเพาะปลูกพืชต่างๆ จากที่ผ่านมาเห็นการใช้งานแล้วในเรื่องการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือกับทรู ถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  โดยเฉพาะในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมถึงการบูรณาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชุมชน สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

สำหรับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถือว่าเป็นศูนย์แหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ศูนย์ทดลองนวัตกรรม และการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เเละเอกชน  รวมถึงองค์กรชั้นนำระดับโลก 

นายชัยวุฒิ  ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังได้กล่าวฝากถึงนักการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า อยากให้รักกัน ช่วยกันทำงานให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้ ที่สำคัญขอให้รักประชาชน เนื่องจากเราเป็นตัวแทนประชาชน ต้องทำงานด้วยความรักความห่วงใยพี่น้องประชาชน ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมยืนยันว่า ในทางการเมือง พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน  โดยเฉพาะเสียงในสภามีการตรวจสอบกันโดยตลอด ยังมีเสียงที่เข้มแข็งสามารถทำงานร่วมกันให้อยู่ครบเทอมได้แน่นอน ไม่ได้มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง สส.ส่วนใหญ่ก็ยืนยันที่จะทำงานร่วมกันต่อไป

“ในวันวาเลนไทน์นี้ ผมก็ขอส่งความรักกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรี ให้ท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ทำงานต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชน เราทุกคนที่เป็นสส. นักการเมือง ก็จะช่วยกันช่วยงานรัฐบาลให้ก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายชัยวุฒิกล่าว

Related Posts

Send this to a friend